Ἔχουν εἰσέλθῃ στά πάντα τά μετηλλαγμένα;

Ναί, ἔχουν εἰσέλθῃ. Ὁπουδήποτε!
Τὸ χειρότερον εἶναι ποὺ “o FDA, ἡ ὑπηρεσία ἐλέγχου τροφίμων τῶν ΗΠΑ συνιστᾶ οὐσιαστικῶς τὰ μετηλλαγμένα. Τὸ ἀκόμη χειρότερον εἶναι πὼς ἡ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 ἔχει ἤδη ὑπογραφῃ ἀπὸ κάθε ἡγέτη αὐτοῦ τοῦ πλανήτου ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια. Καὶ τέλος, τὸ ἀκόμη πιὸ βαρὺ εἶναι πὼς τὰ μετηλλαγμένα, ἄν καὶ εὐθύνονται γιὰ σωρεία προβλημάτων ὑγείας, εἶναι τὸ μικρότερο κακὸ ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ, διότι ἤδη ἡ νανοτεχνολογία εἶναι τόσο πολὺ ἀνεπτυγμένη, ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν διασώσουμε σπόρους, θὰ μᾶς καταστρέψουν τοὺς καρπούς τους μὲ τὰ τερατουργήματά τους.

Φιλονόη.

Σημείωσις

Ἡ δουλοποίησις εἶναι ἀνάγκη γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ συστήματα παραγωγῆς. Προσφέρουν φθηνά, ἔως σχεδὸν δωρεάν, ἐργατικὰ χέρια, μὲ στόχο τὴν μείωσι τοῦ τελικοῦ  κόστους πρόϊόντος. Αὐτὸ ὅμως πλέον συμβαίνει σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ὅλο καὶ πιὸ ἀπροκάλυπτα. Ἀν τί νὰ στεκόμεθα λοιπὸν ἀπόλυτα σταθεροὶ στὴν ἄρνησί μας γιὰ εἰσαγωγὴ δούλων, ποὺ τελικῶς θὰ ἐξαθλιώσουν περισσότερο καὶ τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ σταδιακῶς θὰ γίνουν μοχλὸς ἐξαθλιώσεως καὶ τῶν μὴ δούλων, ἐμεῖς διαφωνοῦμε γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ἤ ὄχι ἀνθρωπιστής.

Ἕνα ἄλλο σημεῖον, πολὺ σοβαρό, ποὺ θὰ δεῖτε στὶς πρῶτες σκηνὲς τῆς ταινίας, εἶναι ἡ ἐπεξεργασία τῆς τροφῆς μας μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς γίνεται ὁ φονιάς μας. Ἀμμωνία, ἀκτινοβόλησις καὶ ψεκασμοί, κάθε εἴδους, ποὺ θὰ σκοτώσουν τὰ μικρόβια ἀλλὰ κι αὐτὸν ποὺ θὰ φάῃ αὐτὴν τὴν τροφή.

Τέλος ἡ τρομοκρατία αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι τόσο μεγάλη στὶς ΗΠΑ, ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς ἀνησυχῇ κι ὄχι νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουμε ὥς κάτι μακρινό. Εἴπαμε, ὅπως Ἀμερική… Εἶναι εὔκολο… Κάθε παράνοια ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ… Καὶ νὰ θυμόμαστε πάντα τὰ ἀγγουράκια Γερμανίας.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. VIDEO

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε το τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο στην Αμερική και πως με την ανέχεια των τελευταίων κυβερνήσεών της οι πολυεθνικές θέλουν να ελέγχουν τη διατροφή.Οι ενότητες του βίντεο είναι:

1) Πως παρασκευάζονται τα έτοιμα φαγητά και ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους
2) Με ποιο τρόπο οι κολοσσοί στην Αμερική θέλουν να ελέγχουν τους κτηνοτρόφους και τους πτηνοτρόφους.
3) Πως η Monsanto απειλή και εξολοθρεύει τους Αμερικανούς αγρότες, όταν αυτοί αντιστέκονται στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων.
Δείτε το παρακάτω αποκαλυπτικό βίντεο και ενημερώστε όλους τους φίλους σας. Ο έλεγχος της διατροφής έχει ήδη φτάσει και στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε καταστάσεις όπως την Αμερική.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6-m5HULV2Fw]

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *