Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἐαυτόν μας;

Νομίζω πὼς τὸ σημαντικότερον πλᾶσμα, ἐπάνω στὸ ὁποῖον μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε, εἶναι ἕνα!!! Ἕνα καὶ μοναδικό! Ὁ Ἑαυτός μας!!!
Αὐτός, ποὺ συνήθως, εἶναι ὁ παραπεταμένος.. Ὁ δεύτερος… Ὁ περιττός… Ὁ ἀποτυχημένος…
ΚΙ ὅμως.
Τὸ πρῶτο πρόσωπο ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐρωτευθοῦμε, νὰ ἀγαπήσουμε, νὰ σεβαστοῦμε, νὰ ἐπικοινωνήσουμε εἶναι αὐτός. Μόνον αὐτός!

Πῶς θά γνωρίσουμε τόν κόσμο ἐάν δέν γνωρίσουμε αὐτόν;
Πῶς θά σεβαστοῦμε τόν κόσμο ἐάν δέν σεβαστοῦμε πρῶτα αὐτόν;
Πῶς θά μπορέσουμε ἐμεῖς νά γίνουμε ὁ κόσμος ἐάν δέν γίνῃ πρῶτα κόσμος μας ὁ ἑαυτός μας

Τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς ζωῆς μας.
Ὁ φίλος μας καὶ ὁ σύντροφός μας…
Καιρὸς νὰ τοῦ δώσουμε χῶρο καὶ χρόνο.
Κάτι καλλίτερο θὰ δοῦμε ἐκεῖ μέσα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα γνωρίζαμε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *