Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἐαυτόν μας;

Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἐαυτόν μας;Νομίζω πὼς τὸ σημαντικότερον πλᾶσμα, ἐπάνω στὸ ὁποῖον μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε, εἶναι ἕνα!!! Ἕνα καὶ μοναδικό! Ὁ Ἑαυτός μας!!!
Αὐτός, ποὺ συνήθως, εἶναι ὁ παραπεταμένος.. Ὁ δεύτερος… Ὁ περιττός… Ὁ ἀποτυχημένος…
ΚΙ ὅμως.
Τὸ πρῶτο πρόσωπο ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐρωτευθοῦμε, νὰ ἀγαπήσουμε, νὰ σεβαστοῦμε, νὰ ἐπικοινωνήσουμε εἶναι αὐτός. Μόνον αὐτός!

Πῶς θά γνωρίσουμε τόν κόσμο ἐάν δέν γνωρίσουμε αὐτόν;
Πῶς θά σεβαστοῦμε τόν κόσμο ἐάν δέν σεβαστοῦμε πρῶτα αὐτόν;
Πῶς θά μπορέσουμε ἐμεῖς νά γίνουμε ὁ κόσμος ἐάν δέν γίνῃ πρῶτα κόσμος μας ὁ ἑαυτός μας

Τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς ζωῆς μας.
Ὁ φίλος μας καὶ ὁ σύντροφός μας…
Καιρὸς νὰ τοῦ δόσουμε χῶρο καὶ χρόνο.
Κάτι καλλίτερο θὰ δοῦμε ἐκεῖ μέσα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα γνωρίζαμε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἐαυτόν μας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἐαυτόν μας; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply