Ἡ ὁδηγία γιὰ τὴν ῥίγανη ἀφορᾷ σὲ Ὅλην τὴν Ἑλλάδα!!!

Τί μάθαμε; Μάθαμε πώς στήν Ῥόδο ἀπηγόρευσαν τήν συλλογή  ῥιγάνεως;
Καλά…
Νομίζετε…
ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ!!!!!

Ἡ Βιβή, ἀπὸ τὴν Χίο, καταγγέλει ἐπίσης πὼς ἐκεῖ ἔχουν προβῇ σὲ ἀνάλογες ἐνέργειες.
Εἴπαμε κάτι γιά παγκόσμια διακυβέρνησι πού θά ἐλέγχῃ τήν τροφή μας καί τόν τρόπο δηλητηριάσεῶς μας;
Μπᾶ… Συνωμοσίες, σκευωρίες, παραμυθίες…

Φιλονόη.

Ἐμεῖς ἐδῶ, στὴν Χῖο, ζοῦμε, ὅπως ὅλοι, μίαν μεγάλη κατάντια.
Εἴμαστε
ὅμως πολὺ τυχεροὶ γιατί ἔχουμε ἀρχὲς μὲ οἰκολογικὴ συνείδηση, ἀλλὰ καὶ ἀναπτυξιακὸ ὅραμα.
Ἔτσι τὸ δασαρχεῖο μᾶς ἀπηγόρευσε νὰ μαζεύουμε ῥίγανη καὶ λοιπὰ γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸ περιβάλλον, εἰδικῶς τῆς Ἀμανῆς ποὺ εἶναι καὶ χαρεκτηρισμένη ὡς Νατούρα. Οἱ δὲ Δημοτικὲς Ἀρχὲς ἐφρόντισαν νὰ ἔλθῃ νὰ βοσκήσῃ ἕνα κοπάδι κατσίκες ἀπὸ τὸ Λιθὶ στὸ Ἅγιο Γάλα, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα ἐφρόντισαν νὰ φτιάξουν μίαν πολλὴ ὄμορφη μάντρα, μὲ ὡραία τσιμέντα, ἐπάνω στὸ βουνό, ἐνᾦ ἔκοψαν τοὺς δρῦδες ποὺ ἐφύτρωσαν ἐκεῖ.
Πολεοδομία ἀκούει; Δασαρχεῖο; Ναί;;;

Παρακαλῶ;; Τό πήραμε τὸ Μηδέν…
Μᾶλλον δὲν ἔχει σῆμα!!!

Καληνύκτα οἰκολόγοι μου…!!!
(Καὶ κάνετέ μου λιγάκι μπέεεεεέέ…!!!)

Βιβὴ Ποταμούση

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply