Ἡ πρωτεύουσα τῆς ἡρωΐνης.

Ἡ πρωτεύουσα τῆς ἡρωΐνης.1 Ἡ πραγματικὴ ἐξαθλίωσις τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος.
Τὸ νὰ συζητᾶμε, ὥς κράτη, τὰ περὶ ἀπαγορεύσεως τῶν ναρκωτικῶν, εἶναι ἡ μεγίστη ὑποκρισία.
Εἶναι δυνατόν νά θεωροῦμε λογική τήν ὕπαρξι τοῦ ΟΗΕ καί ὑπαρκτόν τό διεθνές δίκαιον καί νά μήν ἔχουν κάποιαν παρέμβασι στήν διακοπή τῆς καλλιεργείας;
Σιγά..
Σιγὰ μὴν πονέσουν…
Τὰ ναρκωτικὰ ἦταν πάντα ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους μοχλοὺς ἀσκήσεως πιέσεως πρὸς ἐμᾶς καὶ ταὐτοχρόνως ἕνας ἀπὸ τοὺς κυριοτέρους τρόπους πλουτισμοῦ τους κι ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν.
Οὐδέποτε θὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν τὰ ναρκωτικά… Οὔτε οἱ τρόποι καταστολῆς κι ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν.
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Λόγια… Στὶς πράξεις χωλαίνουμε…

Φιλονόη.

This slideshow requires JavaScript.

 Η πρωτεύουσα της ηρωίνης!Η αφγανικής προέλευσης ηρωίνη δεν σκοτώνει μόνο εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά επίσης καταστρέφει την πατρίδα της. Η ηρωίνη στο Αφγανιστάν έχει πολύ χαμηλό κόστος (1$ ανά γραμμάριο) με αποτέλεσμα τα περισσότερα παιδιά να αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία των 6.

(Visited 219 times, 1 visits today)
Leave a Reply