Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;

πατρίς
Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας; Μήν εἶν’ οἱ κάμποι;
Μήν εἶναι τ΄ ἄσπαρτα ψηλά βουνά;
Μήν εἶναι ὁ ἥλιος της, πού χρυσολάμπει;
Μήν εἶναι τ’ ἄστρά της τά φωτεινά;
 
Μήν εἶναι κάθε της ρηχό ἀκρογιάλι
καί κάθε χώρα της μέ τά χωριά;
κάθε νησάκι της πού ἀχνά προβάλλει;
κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;
 
Μήν εἶναι τάχατες τά ερειπωμένα
ἀρχαῖα μνημεῖα της χρυσῆ στολή 
πού ἡ τέχνη ἐφόρεσε καί τό καθένα
μία δόξα ἀθάνατη ἀντιλαλεῖ;
 
Ὅλα πατρίδα μας! κι αυτά κι εκεῖνα,
καί κάτι πού `χουμε μές τήν καρδιά
καί λάμπει ἀθώρητο σαν ἥλιου ἀχτίνα

καί κράζει μέσα μας: Ἐμπρός παιδιά!

Ἰωάννης Πολέμης

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply