Τὰ ζῶα

Ποτὲ δὲ θὰ πειράξω
τὰ ζῶα τὰ καημένα,
μὴν τάχα σὰν ἐμένα
κι ἐκεῖνα δὲν πονοῦν;

Θὰ τὰ χαϊδεύω πάντα, 
προστάτης τους θα γίνω. 
Ποτὲ δὲ θὰ τ᾿ ἀφήνω 
στοὺς δρόμους νὰ πεινοῦν.

Ἀκόμα κι ὅταν βλέπω 
πὼς τὰ παιδεύουν ἄλλοι, 
ἐγὼ θὰ τρέχω πάλι 
μὲ θάρρος σταθερό,

θὰ προσπαθῶ μὲ χάδια 
τὸν πόνο τους νὰ γιάνω 
κι ὅ,τι μπορῶ θὰ κάνω 
νὰ τὰ παρηγορῶ.

 Ἰωάννης Πολέμης

Leave a Reply