Ἀντι-εἰδήσεις… 21 Ὀκτωβρίου 2013

Μίας ἀνάσας εἰδήσεις... 21 Ὀκτωβρίου 2013Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Δὲν παραβιάζονται τὰ κοινωνικὰ διακαιώματα τῶν Ἑλλήνων.
  Κατὰ τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, τὰ νέα οἰκονομικὰ μέτρα δὲν ἐπιβαρύνουν καὶ δὲν παραβιάζουν τὰ κοινωνικὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων.
  Βέβαια τὸ παραμύθι ἐξακολουθεῖ, διότι ἐφ΄ ὅσον τὰ μέτρα λιτότητος εἶναι προσωρινά, ὀφείλουμε νὰ κάνουμε μόνον ὑπομονὴ καὶ νὰ τρῶμε ἀέρα κοπανιστό.  Ὅλα αὐτὰ τὰ συμπεράσματα ἐβασίσθησαν κυρίως στὰ ὅσα μετέφερε ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις στὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης.
  Ῥῶτα καὶ τὸν μπάρμα μου τὸν ψεύτη, τὸ λέμε ἐδῶ…

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Ἡ «ναζιστικὴ» ἀποθήκη ποὺ ἦταν ἱστορικὸ Μουσεῖο.
  Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου ἔχει λάβῃ ἐντολὲς νὰ γελοιοποιεῖται καθημερινῶς, κι ἔχει σὲ μόνιμη στήλη ἀναφορὰ στὴν  ναζιστικὴ  ἀποθήκη ὅπλων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Εἶναι πράγματι γελοῖο τὸ νὰ προσπαθῇ κάποιος νὰ πείσῃ γιὰ τὴν ἀληθοφάνεια μίας τόσο μεγάλης μπαρούφας, τὴν στιγμὴ ποὺ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜΑΡ ἦταν  μέλος τοῦ ΔΣ του  καὶ ὁ Παπούλιας ἐπεσκέφθῃ τὸ ἐν λόγὡ Μουσεῖο καὶ ὑπάρχουν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.
  Γιατί τό κάνουν; Εἶναι τόσο πολλά τά λεφτά;

νά ποῦμε πολιτισμός;

 • Τὸ Κέντρον Πολιτισμοῦ στὸ Φάληρο ὁλοκληρώνεται τὸ 2015.
  Τὸ ἔργο χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἵδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» καὶ θὰ στοιχίσῃ 700 ἐκατομμύρια εὐρώ. Θὰ στεγάσῃ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, τὴν Ἑθνικὴ Λυρικὴ σκηνὴ καθὼς καὶ κάποια ἀκόμη βοηθητικὰ κτίρια καὶ ἤδη ἔχουν ὁλοκληρωθῇ οἱ χωματουργικὲς ἐργασίες.
  Τὸ θαυμάσιο βέβαια εἶναι πὼς ἐγκαταλείπονται ἱστορικὰ κτίρια γιὰ νὰ φορτωθῇ τὸ ἤδη ἐπιβεβαρημένο ἀστικὸ τοπίο τῆς Ἀττικῆς, μὲ μερικοὺς τόνους τσιμέντου καὶ μετάλλων. Θὰ φυτευθοῦν βέβαια 1500 δένδρα καὶ 350.000 θάμνοι…
  Ἐάν δέν σηκωνόταν τό τερατούργημα, πόσα δένδρα ἐπί πλέον θά μποροῦσαν νά φυτευθοῦν;

ξεκάθαρα σκάνδαλα

 • Ὁ Προβόπουλος ὑπὸ ἔλεγχον.
  Συμφώνως μὲ δημοσίευμα τῆς New York Times, ἐλέγχονται οἱ ἐνέργειες Προβοπούλου γιὰ τὴν περίπτωσι καταχρήσεως ἀξιώματος.
  Κακὸ πρᾶγμα νὰ ἔχῃς συνεργήσῃ στὴν καταστροφὴ μίας χώρας.
  Ἄλλως τέ, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, τὴν προδοσία πολλοὶ ἀγάπησαν… Τὸν προδότη ὅμως, μάλλον ὄχι…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ὑπέρβασις, τὸ νέο κίνημα δανειοληπτῶν.
  Ἔχουμε γεμίσῃ μὲ κινήματα, κόμματα, ὁμάδες κι ὅλα στοχεύουν στὸ νὰ ἀντιταχθοῦν, μὲ κάθε μέσον, στὰ μέτρα ποὺ ἔφερε τὸ μνημόνιον.
  Ἕνα νέο λοιπὸν κίνημα, μὲ στόχο τὴν προστασία τῆς ἰδιοκτησίας, ἀπὸ τὶς τράπεζες, συνεστάθῃ καὶ ἀριθμεῖ ἤδη 10.000 μέλη.
  Καλὴ τύχη νὰ εὐχηθοῦμε…
  Πάντως τὸ κίνημα στοχεύει, μελλοντικῶς, νὰ δημιουργήσῃ τράπεζα. Ἐλπίζω νὰ μὴν μπῇ στὴν δοκιμασία νὰ μιμηθῇ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες.

πῶς καταστρέφεις ταχύτερα τό περιβάλλον;

 • Γεωτρήσεις προκαλοῦν σεισμούς.
  Μετὰ τὴν ἔντονη σεισμικὴ δραστηριότητα στὴν Κρήτη, ἐπὶ τέλους ἄρχισαν νὰ θορυβοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι.
  Ναί, τελικῶς πράγματι ἡ σεισμογενὴς δραστηριότητα, σὲ περιοχὲς ἀντλήσεως ὑδρογονανθράκων, αὐξάνεται πολὺ ἔντονα. Ἄλλως τὲ τὰ τελευταία χρόνια, ἐξ  αἰτίας ἀκριβῶς τῆς ἀνεξελέγκτου ἀντλήσεως, παρατηροῦνται σεισμοὶ ἀκόμη καὶ σὲ περιοχὲς τοῦ πλανήτου ποὺ δὲν εἶχαν κάποιο σχετικὸ ἱστορικό.
  Λέτε νά μᾶς τήν βουλιάξουν τήν Κρήτη;

παρ’ ὁλίγον …οἰκονομικὰ θέματα

 • 64 ἐκατομμύρια εὐρὼ γιὰ μελέτες, τσίμπησαν οἱ Γερμανοί.
  Ἐπεὶ δὴ μόνον στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ὑπάρχει διαφθορά, οἱ ἀγαπητοί μας ἑταῖροι φρόντισαν νὰ τὴν ἐκμεταλλευθοῦν μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο, πρὸς δικό τους ὄφελος. Δύο μόνον ἑταιρεῖες, οἱ  Deutsche Bahn International (DBI) καὶ Lahmayer, κατάφεραν κι ἀπέσπασαν 64 ἐκατομμύρια εὐρώ, γιὰ μελέτες δικῶν μας δημοσίων ἔργων.
  Μὴν ἀνησυχεῖτε. Ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη κοιμᾶται. Στὴν Γερμανία ξεκίνησαν οἱ ἔρευνες.

ἄς ποῦμε καὶ κάτι γιὰ …θέματα ὑγείας

 • Δύο ἐκατομμύρια Ἕλληνες ἐμβολιάστηκαν μὲ καρκινικὸ ἐμβόλιο.
  Γιὰ περισσότερο ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια κυκλοφοροῦσε ἐμβόλιο πολυομελίτιδος, τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ὑπεύθυνο γιὰ πρόκλησι καρκίνου. Παρὰ ταὔτα ὁ ΠΟΥ σιωποῦσε, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ μεγάλες πολυεθνικές. Ὑπολογίζονται σὲ δύο ἐκατομμύρια οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστῇ. Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι εἶναι παιδιά. 
  Νά περιμένουμε τώρα καί τά χειρότερα;

 • Ἡ πρόγνωσις γιὰ Ἀλτσχάιμερ σὲ μία στιγμή.Εἶναι γεγονὸς πλέον πὼς ἡ πρόγνωσις εἶναι ἀπίστευτα ταχύς.
  Δυστυχῶς συζητᾶμε μόνον γιὰ διάγνωσι κι ὄχι γιὰ θεραπεία.

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Στάσις ἐργασίας ἀπὸ τὴν ΟΛΜΕ.
  Ἀνακοίνωσαν τρίωρη στάσι ἐργασίας, γιὰ τὴν Τετάρτη.
  Ὡραία… Δὲν ἔχουν ἡττηθῆ εἴπαμε!!!
  (Ἔ, τί νά κάνουμε; Δὲν ὑπάρχουν χρήματα καὶ τελικῶς θέματα γιὰ τὴν παιδεία. Μόνον γιὰ τὴν ἀπαιδεία….!!!)

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Πούτιν πίσω ἀπὸ τὸ ῥατσιστικὸ ξέσπασμα στὴν Ῥωσσία.
  Σύμφωνα μὲ καταγγελίες τριῶν Ῥώσσων εἰδικῶν, ὁ Πούτιν ἦταν ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς ὅλων τῶν τελευταίων γεγονότων, ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν θανάτωσι τοῦ νεαροῦ Ῥώσσου. Αὐτὸ φυσικὰ ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε εἶναι ἡ ἴδια ἠ πληροφορία καὶ ἡ προέλευσίς της.
  Πάντως ὁ Πούτιν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι καλὸς ἤ κακὸς γιὰ ἐμᾶς, φροντίζει νὰ προστατεύῃ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας του.

 • 38 νεκροὶ ἀπὸ ἐπίθεσις αὐτοκτονίας στὴν Βαγδάτη.Κι ἄλλοι περίπου πενήντα τραυματίες, εἶναι ὁ συνολικὸς ἀπολογισμὸς τῶν θυμάτων, ποὺ στὴν πλειοψηφία τους ἦσαν σιΐτες.
 • Τοὐλάχιστον 50 νεκροὶ στὸ Ἰράκ.
  Οἱ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας, καθὼς καὶ οἱ μαζικὲς δολοφονίες, αὐξάνονται στὸ Ἰράκ. Περισσότεροι ἀπὸ 7000 εἶναι οἱ νεκροί, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους. Οἱ φονευθέντες ἦσαν σιΐτες.
 • Κελάρι 2.500 ἐτῶν βρέθηκε στὴν Ἀρχαία Μεσημβρία.
  Στὰ ὅρια τῆς Βουλγαρίας φυσικὰ σήμερα ἡ Ἀρχαία Μεσημβρία, ποὺ πλέον ὀνομάζεται Νεσέμπαρ. Πάντα ὅμως ἑλληνικὰ τὰ εὑρήματα ποὺ τὴν ἀφοροῦν.
  Ἡ νέα αὐτὴ ἀνακάλυψις ἔρχεται γιὰνὰ προσθέσῃ νέες πληροφορίες, πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν ζωὴ τῶν Ἑλλήνων, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, στὸν Εὕξεινο Πόντο.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply