Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς… Ἐγὼ πάντως ἔχω δεκατέσσερα χρόνια νὰ δῶ τηλεόρασι.
Ἀνάβω τὴν τηλεόρασι σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, γιὰ νὰ δῶ ἑλληνικὲς ταινίες, ὅταν πρόκειται νὰ σιδερώσω… (Ἐκτὸς ἐὰν ἔχω καλέσῃ φίλους γιὰ νὰ μοῦ κάνουν παρέα καὶ παραλλήλως νὰ σιδερώνω… Δὲν ἀντέχεται τὸ σιδέρωμα… Ἀλήθεια σᾶς λέω… Πρέπει νὰ κάνω κάτι ἄλλο, πιὸ σπουδαῖο, γιὰ νὰ …ξεχνιέμαι!!!)
Ὅταν λοιπὸν στὸ σπίτι ἔχω τὰ …οἰκοκυρικὰ τοῦ σιδερώματος, τότε ἐπιλέγω μίαν ταινία, ἀπὸ τὸν κλασσικό μας κινηματογράφο, καὶ ξεκινῶ τὸ …σίδερο.
Τὶς εἰδήσεις τὶς  μαθαίνω  τὸ πρωΐ, ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ἤ τὸ ῤαδιόφωνο, πίνοντας κάποιο ῥόφημα ἤ καφέ. Ἔχω ἀποφασίσῃ πὼς δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ χαλάω ἐγὼ τὶς νύκτες μου μὲ τὶς ἀσυναρτησίες τῶν ἠλιθίων καὶ τῶν ἀθλίων.

Σᾶς προτείνω λοιπὸν νὰ τὸ δοκιμάσετε…
Ἀν τὶ νὰ δεῖτε ἀπόψε εἰδήσεις, ἐπιλέξτε μία ταινία, ἀρκετὰ πιὸ σοβαρὴ σίγουρα ἀπὸ τὰ εἰδησεογραφικὰ δελτία, καὶ στρωθεῖτε…
Θὰ διασκεδάσετε, θὰ ξεκουραστεῖτε καὶ σίγουρα θὰ κοιμηθεῖτε πολὺ πιὸ ἥρεμοι…
Ἀλλοιῶς εἶναι νὰ μαθαίνουμε λίγες ὧρες πρὶν κοιμηθοῦμε, γιὰ τὸ ἄλφα ἤ τὸ βῆτα ἔγκλημα, κι ἀλλοιῶς εἶναι νὰ τὸ μάθουμε τὸ πρωΐ, μὲ τὴν ἡσυχία μας. Νὰ ἔχουμε καὶ κάποιο περιθώριον νὰ …ἀντιδράσουμε. Δὲν γίνεται νὰ πηγαίνουμε γιὰ ὕπνο τρελλαμένοι.
Ἡρεμία, ψυχραιμία, διαύγεια χρειάζεται γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς καταστάσεις. Ποῦ θά τά βροῦμε ὅλα αὐτά; Στά δελτία εἰδήσεων; Ἀποκλείεται…
Ἀφῆστε ποὺ κάποιες ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξῃ πὼς ἐὰν πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο μας διασκεδάσουμε ἤ περάσουμε καλά, ἤ ἁπλῶς χαζέψουμε μὲ μίαν κλασσικὴ ἑλληνικὴ ταινία, καὶ πιὸ ἥρεμο ὕπνο κάνουμε, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπομένη ἡμέρα θὰ εἴμαστε πιὸ δυναμωμένοι καὶ μὲ πιὸ μεγάλη αὐτοπεποίθησι καὶ αὐτοεκτίμησι. Ἐὰν ὅλην τὴν νύκτα μᾶς σκιάζουν οἱ τοξίνες τῶν δελτίων εἰδήσεων, πῶς θά ξυπνήσουμε τό πρωΐ; Ἕτοιμοι νά αὐτοκτονήσουμε; Ἔ;
Δέν εἶναι λοιπόν εὐκαιρία νά τό ἀλλάξουμε;

Ἀπὸ σήμερα λοιπὸν ἐγὼ θὰ προτείνω μίαν ταινία, γιὰ ὅλες τὶς ἐπόμενες νύκτες μας…
Ἐσεῖς ἀποφασῖστε τὸ τὶ θὰ κάνετε… Ἐγὼ πάντως θὰ βλέπω ταινία Ἑλληνική, ὅταν θὰ μένῃ χρόνος…
Ἴσως νὰ τὴν βλέπουμε καὶ παρέα…
Ἴσως νὰ βάλω καὶ σίδερο…  (Στίβες τὰ ῥοῦχα…!!!)
Ποιός ξέρει;

 

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *