Ἀντι-εἰδήσεις 22 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 22 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Πήραμε τὰ εὔσημα ἀπὸ τὴν Μέρκελ.
  Λόγῳ πρωτογενοῦς πλεονάσματος.
  Μά τί στά κομμάτια;
  Ὅλοι βλέπουν πλεόνασμα καί μόνον ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀόμματοι;
 • Ἡ δημοκρατία εἶναι δημιούργημα Ἄγγλων καὶ Γερμανῶν.
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Τέτοια ποὺ κατήντησε, χάρισμά τους…
  Νὰ τοὺς στείλουμε ἐπίσης καὶ τὴν βο(υ)λή, μαζὺ μὲ τὰ ξεφτέρια μας, τὶς κάλπες τους καὶ τὴν λίστα μὲ τὶς ἀπολαβές τους… Νὰ μὴν χάσουν τὰ μισθά τους τὰ κουδουνισμένα σούργελα..

 • Ἡ ΔΗΜΑΡ παραιτεῖται ἀπὸ τὶς ἀμοιβὲς τῶν ἐπιτροπῶν.
  Ἀπό τά μισθά θά παραιτηθῇ;
  Μπᾶ… Αὐτὸ ἀπὸ ἄλλους τὸ περιμένουμε…
 • Ἡ Παγκαλιὰς ξανακτυπᾶ.
  Ἀναλαμβάνει ἐκπομπὴ σὲ τηλεοπτικὸ σταθμό.
  Φαίνεται πὼς μᾶλλον εἴμαστε πολὺ ἄῤῥωστοι…
  Γιὰ νὰ θεωροῦν πὼς μία τέτοια ἐκπομπὴ θὰ ἔχῆ τηλεθέασι, κάτι θὰ ξέρουν…  Εἶναι ἐπαγγελματίες αὐτοί…
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ τοῦ φταίει τοῦ Τ(σ)ατσόπουλου!!!
  Καλά, οὐδεὶς ἀθῶος…
  Ἀλλὰ τώρα νὰ τὰ ῥίξουμε ὅλα στὸν τΣΥΡΙΖΑ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ἐθνικό μας ἄντρακλα δὲν βρίσκει γυναίκα γιὰ τὸ κρεββάτι του… Τς τς τς… Δὲν κάνει…
  (Μᾶλλον τοῦ θύμωσαν οἱ ἄλλες μισές …ποὺ δὲν πέρασαν ἀπὸ τὴν κλίνη του, καὶ τοῦ κρατοῦν μοῦτρα, ἀφήνοντάς τον μαγκούφη!!! Εΐναι νά μήν ἔχῃ τά νεύρα του; Ποῦ θά ἐκτονωθῇ; Λείπει καὶ ἡ Παγκαλιὰς ἀπὸ τὴν βο(υ)λή… Ζόρικα τὰ βλέπω γιὰ τὸν ἄντρακλα!!!) 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Παλληκάρι 28 ἐτῶν ἔπεσε νεκρὸ ἀπὸ τὴν ἐπίθεσι «μπράβου».
  Κι ὅλα αὐτὰ διότι προσπάθησε νὰ βοηθήσῃ μία φίλη του νὰ εἰσπράξῃ τὰ δεδουλευμένα της.
  Στὸ Ἑλλαδοκαφριστᾶν τῆς κολάσεως πλέον διαβιοῦμε…
 • Πήραμε τὰ εὔσημα ἀπὸ τὴν Μέρκελ.
  Λόγῳ πρωτογενοῦς πλεονάσματος.
  Μά τί στά κομμάτια;
  Ὅλοι βλέπουν πλεόνασμα καί μόνον ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀόμματοι;
 • Ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα.
  Κι ἔκτακτες ὁδηγίες γιὰ ἀποφυγὴ ἀτυχημάτων.
  Νά τό κάνουμε σωστά αὐτήν τήν φορά;
  Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅλα τὰ καιρικὰ φαινόμενα ἀκραῖα θὰ εἶναι. Νὰ μὴν σβήσουν λοιπὸν τὶς ὀδηγίες… Θὰ χρειαστοῦν…
 • Ἔκτακτα μέτρα ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν ΕΛΑΣ.
  Φοβοῦνται γιὰ νέο τρομοκρατικὸ κτύπημα…
  Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, σωστὰ φοβοῦνται… Ἔως κι ἐλευθέρους σκοπευτὲς θὰ σκορπίσουν…
  Ἀλλά ποιός θά μαζέψῃ τούς τρελλούς μέ τά ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ; Τό Δένδια;  
 • Νέο ἀτύχημα μὲ φορτηγὸ τῆς Ἑλληνικῆς Χρυσός.
  Εὐτυχῶς δίχως διαῤῥοὲς αὐτὴν τὴν φορά.
  Θά τήν μαζέψουν ἐπί τέλους ἤ τώρα πιά οὔτε αὐτά τούς ἐνδιαφέρουν…
  Ἀλλὰ μὴν σκιαζόμαστε βρέ… Ἔρχετε ὁ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ νὰ διακόψῃ τὶς παρανομίες. 
 • Τὸ μπάχαλο μὲ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
  Ναί, πράγματι, ἀλλά, δὲν ξέρουν, θὰ ἤθελαν, δὲν πρόλαβαν, θὰ προσπαθήσουν, προέβησαν στὶς σχετικὲς ἐνέργειες, δὲν ἔχουν δικαίωμα, μὲ ποιὸ δικαίωμα, δὲν τὸ ξέραμε, τὸ μάθαμε, θὰ τὸ λύσουμε, τὸ λύσαμε, ἐὰν λύνεται…
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ νούμερα… Ἔ νούμερα…
 • Περισσότερα ἀπὸ 700 καντήλια ἐκλάπησαν ἀπὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἄργους.
  Ἔμ, ἐφ΄ ὅσον δέν τά παίρνουν στά σπίτια τους οἱ συγγενεῖς, τί περίμεναν; Νά παραμείνουν στήν θέσι τους;
  Μά ποῦ ζοῦν;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Νέες συγχωνεύσεις νοσοκομείων, μαζὺ μὲ μπόλικες περικοπές.
  Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος συμβαίνει…
  Τὸ μπιμπίκι πανηγυρίζει καὶ ἡ ὑγεία στὴν χώρα μας τετέλεσται…
  Αὐτὰ βέβαια ποὺ χάσαμε ἀπὸ τὸ δημόσιο θὰ τὰ ἀναλάβουν τὰ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα…
  Ἀλλὰ μὴν σκιάζεστε…
  Λεφτὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ πληρωθοῦν κι αὐτά, ἄρα μᾶς ἔχουν ὅλους προγεγραμμένους…
  Μίλησε κάποιος γιά δικαιοσύνη; Μέ τό μπιμπικι ὑπουργό; Μὰ αὐτὸ ἔχει παραφρονήσῃ… 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Δὲν ἀντιμετωπίζουμε θέμα χρηματοδοτήσεως δηλώνει τὸ ΔΝΤ.
  Εὐτυχῶς… Διότι μίαν ἀγωνία τὴν εἶχα…
  Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν δὲν ἀντιμετωπίζουμε θέμα χρηματοδοτήσεως, πρός τί ὅλη ἡ παράστασις πού ἐδόθῃ τίς προηγούμενες ἡμέρες; Μήπως κάτι ἄλλο θέλουν νά ποῦν οἱ …ποιητές;  Ἔ;
 • Ὁ προϋπολογισμὸς δὲν εἶναι καὶ τόσο βέβαιος.
  Ὁ Ὄλι Ῥὲν τὸν ἀμφισβητεῖ… Ἄρα κι ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ τὸν θεωροῦμε δεδομένον…
  Βέβαια, κοντὰ στὰ τέσσερα δίς ἀπὸ ἀποκρατικοποιήσεις, περιλαμβάνει τὸ ἄτιμο.
  Λέτε ὁ Ῥέν νά θέλῃ νά τά διπλασιάσῃ; Ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει; Καί τί;
 • Ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριον ἐχθές…
  +0,46% παρακαλῶ… Συμμαζεύεται ἤ μᾶς δουλεύουν ἀκόμη;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τρεῖς φορὲς παράνομη ἡ ἀπεργία στὰ ΑΕΙ.
  Βάσει δικαστικῶν ἀποφάσεων.
  Ὁ Ἀρβανιτόπουλος ὅμως εἶναι δημοκράτης… Τώρα ξεκινᾶ διαλόγους…
  Ἔτσι τοὐλάχιστον πασχίζει νὰ μᾶς πείσῃ… Ἀλλὰ δὲν πείθει…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἀνεξαρτήτως συμφωνιῶν, τὸ Ἰρὰν θὰ τὶς ἁρπάξῃ τὶς νέες κυρώσεις.
  Κακὸ παιδί!!! Δὲν κάνει τὰ χατήρια τῶν ἀμερικανῶν…
  Κι αὐτοὶ ὅμως… Μὴν μοῦ πεῖτε…
  Ἄψογοι!!! Μόλις διεπίστωσαν πὼς δὲν εἶναι καλὰ παιδιὰ τὰ Ἰρανά, ὕψωσαν φωνή!!!
  Κι ἀντάρα μπορῶ νὰ πῶ…  
 • Ἡ εὐαισθησία τῆς Παγκοσμίου οἰκονομίας.
  Εἶναι ὑπαρκτή… Ἕνα πᾶφ, ἕνα τσᾶφ, ἕνας ἀέρας, ἕνας ἄνεμος, ἕνα σκούντημα, ἕνα ἀστραπόοοοβροοοοντόοοοο…. ποὺ ἔλεγε κι ὁ Ζῆκος. Κοινῶς; Ἀνύπαρκτη εἶναι καὶ μᾶς δουλεύουν…
 • Ἡ Μέρκελ συμφώνησε στὸν κατώτατο μισθό.
  Ἄς ἔκανε διαφορετικά…
  Δὲν θὰ εἶχε κυβέρνησι ἡ μανδᾶμ…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply