Ποιός ἦταν ὁ Μαχάων;

Ο Μαχάων είναι ένας ήρως-ιατρός, που το όνομά του προέρχεται από τη λέξη μάχη και θα μπορούσε να σημαίνει και σφαγέας.Γιός του Ασκληπιού, καί ιατρός τών στρατιωτών της Τροίας,για τήν θεραπεία των εξωτερικών τραυμάτων και πληγών.
Άλλοι θεραπευτές θεοί ή ήρωες γιοι του Μαχάονα φέρουν επίσης ονόματα που υπονοούν τον πόλεμο, όπως Πολεμοκράτης, Νικόμαχος, Αριστόμαχος κ.λπ.
Ο ιατρός και ο πολεμιστής εκφράζουν τη δυϊστική άποψη των αρχαίων Ελλήνων για τη θεραπεία.
Η πληγή και η θεραπεία είναι οι δύο όψεις του ενός νομίσματος.
Ο ιατρός με τη σειρά του είναι μια ευάλωτη ύπαρξη που μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές του ανθρώπου, όχι τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ο Μαχάων θεραπεύει και πληγώνει, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να θεραπευτεί.
Ο Ευρύπυλος, ο κυβερνήτης του κάτω κόσμου τον αγκαλιάζει για πάντα.Μάλιστα ο Μαχάων ήταν ένας εκ των στρατιωτών που μπήκαν μέσα στον Δούρειο Ίππο, αλλά δυστυχώς έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή, στα χώματα της Τροίας πληγωμένος θανάσιμα από τον γιό του Τήλεφου Ευρύπυλο
Ο πολεμιστής χειρουργός πεθαίνει από τις πληγές του, αλλά συνεχίζει να ζει μέσω της νεκρικής λατρείας που τον θεώνει.

ἀσύμβατη ἱστορία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply