Ὁδηγούμεθα σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Τὴν ἀπάντησιν μοῦ τὴν ἔδωσε κάποια τυχαία πληροφορία, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν Καταλωνία…
Ἀλλὰ ἄς μὴ προτρέχω…
Ἤ πάλι …προτρέχω καί προκαταβάλω τά γεγονότα, πασχίζοντας νά τά κατανοήσω, ἀλλά καί νά τά προλάβω;Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;3

Πρὸ μερικῶν έβδομάδων, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, διάβασα τὴν εἴδησιν, ποὺ διαβάσατε φαντάζομαι κι ἐσεῖς, γιὰ τὴν Καταλωνία.
Ἀξιώνει ἡ κυβέρνησις τῆς Καταλωνίας νὰ ἀνεξαρτοποιηθῇ, ἀπὸ τὴν Ἰσπανία καὶ νὰ διενεργηθῇ δημοψήφισμα σὲ ἕναν χρόνο.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει ὅμως εἶναι τὸ ἐὰν θὰ …προλάβουν.
Διότι ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Καταλωνικῆς κυβερνήσεως, οἱ ἰατροὶ τῆς Ἰσπανίας βγῆκαν στοὺς δρόμους τῆς Ἰσπανίας, ἰδιαιτέρως …ὁρμητικοί!!!
Κι ἐχθὲς διάβαζα πὼς ναί, τὸ διάγγελμα τοῦ Χουᾶν Κάρλος, τοῦ βασιλέως τους, θὰ ἀπαγορευθῆ. Δὲν θὰ μεταδοθῆ μέσῳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως τῆς Καταλωνίας…
Ἄρα;
Ἄρα σφίγγουν τὰ δεδομένα… Ἡ Καταλωνία, καθαρὰ βιομηχανικὴ περιοχή, μὲ πρωτεύουσα τὴν Βαρκελώνη, κρατᾶ ἴσως τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας τῆς Ἰσπανίας.
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;
Χμμμ…
Γιὰ νὰ περάσουμε καὶ στὸ ἐπόμενον ὅμως.

Πρὸ μερικῶν ἐβδομάδων ξεκίνησαν τὰ περίφημα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας.
Διαπιστώσαμε, ἔκπληκτοι ὁμολογουμένως, πὼς ὅλη ἡ φασαρία γινόταν διότι οἰ Οὐκρανοὶ  ἤθελαν νὰ …ἐνωθοῦν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν!!!
Ἄκουσον, ἄκουσον!!! Νὰ ἐνωθοῦν!!! Ἐδῶ ὅλες οἱ χῶρες μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἀναζητοῦν τρόπους νὰ τὴν κοπανήσουν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἔνωσιν, ἀλλὰ ἡ Οὐκρανία τραβᾶ νὰ χωθῇ!!!
Ἤ τοὐλάχιστον γιὰ αὐτὸ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν τὰ ΜΜΕ.
Διότι ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς …ἐπαναστατικὲς τάσεις τῶν Οὐκρανῶν, ἀποκαλύπτεται πὼς οὐδόλως οἱ Οὐκρανοὶ καίγονται γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν καὶ μόνον μία μικρὴ μερίδα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, δημιουργεῖ ἄνευ λόγου ἐπεισόδια. Τρεῖς κι ὁ κοῦκος στὶς συγκεντρώσεις τους…

Καί τί μαθαίνουμε ἐχθές;
Ὁ Ποῦτιν προτείνει, γιὰ δευτέρα φορά, νὰ εἰσελθῃ ἡ Οὐκρανία στὴν Εὐρασιατικὴ Ἔνωσιν, (καθαρῶς ἐμπορικοῦ χαρακτῆρος ἔνωσις) στὴν ὁποίαν ἔχουν ἤδη προσχωρήσῃ Λευκορωσσία, Καζακστᾶν καὶ Γεωργία…
Παρακαλῶ; Τί εἶναι αὐτήν τήν στιγμή ἡ Οὐκρανία; Μῆλον τῆς ἔριδος; Ποιῶν;
Τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί τῆς Εὐρασιατικῆς Ἐνώσεως;

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ λίγο τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Ἰταλία.
Στὴν Βόρειο Ἰταλία δρᾶ ἡ «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ», μὲ τὴν ὁποίαν συνεργάστηκε ὁ Μπερλουσκόνι, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσῃ τὴν πρωθυπουργία…
Χμμμ..

Ἡ Λέγκα τοῦ Βορρᾶ, παραδοσιακῶς ἀκροδεξιὰ ὀργάνωσις, ποὺ στήριζε τὸν σχηματισμὸ τοῦ Μπερλουσκόνι, κατόπιν τῆς πτώσεῶς του, ἀρχίζει νὰ ἀνακινῇ θέμα, ἐκ νέου, ἀνεξαρτησίας τοῦ Βορρᾶ της Ἰταλίας. Μία ἀνεξαρτησία ποὺ τὴν ἀξιώνουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, συγκεκριμένοι κύκλοι, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ τὰ δικά τους κριτήρια, ὁ πλούσιος Βορρᾶς τρέφει τὸν φτωχὸ Νότο.
Μήπως δῆλα δή κι ἐδῶ ξεκινᾶ κάτι, τό ὁποῖον ἀδυνατοῦμε νά διακρίνουμε, διότι κάποια γεγονότα μᾶς σκιάζουν τό ὀπτικό πεδίον;
Θέλετε παράδειγμα;
Μὲ τὸ ποὺ ἐπισημοποιήθηκε ἡ ἔξοδος τοῦ Μπερλουσκόνι ἀπὸ τὴν πολιτική, αὐτομάτως ξεκίνησε τὸ «κίνημα τῶν δικράνων», ποὺ «ὅλως τυχαίως» ὑποστηρίζεται κανονικότατα ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες…
Ἐὰν ὅμως κάνετε μίαν βόλτα στὸ διαδίκτυον, θὰ διπιστώσετε πὼς τὰ γνωστὰ σύμβολα, ποὺ συναντοῦμε σὲ κάθε ῥόζ, πορτοκαλί, κίτρινη ἐπανάστασιν, ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ ἐμφανίζονται καὶ στὴν Ἰταλία.
Ἀπὸ τὶς FAMEN, ποὺ ξεκίνησαν στὴν Βενετία τὶς ἐμφανίσεις τους, πρὸ μηνῶν, ἔως τὰ γνωστὰ ἀριστεροαναρχικὰ κυκλώματα.
Αὐτὸ ποὺ ὅμως, κατὰ τὴν δική μου κρίσιν, τοὺς διέφυγε (;;;), εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως πολλῶν ἰταλικῶν σημαιῶν σὲ αὐτὲς τὶς κινητοποιήσεις. Ἡ ὕπαρξις ἐθνικῶν συμβόλων ἀποδεικνύει πὼς τὸ κίνημα δὲν ἐλέγχεται ἀπολύτως, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὑποκρύπτει κάτι ἄλλο…

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;2

Ἴσως δῆλα δὴ νὰ μὴν θέλησαν τὰ γνωστὰ κέντρα νὰ τὸ ἐλέγξουν, διότι πολὺ πιθανὸν νὰ τοὺς χρειάζεται μόνον ὡς …προπέτασμα καπνοῦ, γιὰ πολλὰ ἄλλα ποὺ συμβαίνουν, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐμεῖς δὲν μαθαίνουμε!!! Ἤ, συνδαυλίζουν τὶς φλόγες τοῦ κινήματος, τὰ ὅποια κέντρα ἀσχολοῦνται μὲ τέτοια θέματα, διότι ἔχουν κάποιο σοβαρότατον ὄφελος, ἀλλὰ παραλλήλως θέλουν ὰ κρύψουν ἐν τελῶς τὰ ἴχνη τους…
Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ γεγονότα τῆς Ἰσπανίας, ποὺ πρὸ ἀνέφερα, καὶ τῆς Οὐκρανίας, ποὺ τώρα ἄρχισαν νὰ ἐξελλίσσονται, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα ἀρχίζουν νὰ ἀποκαλύπτουν τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσο ἐλέγχονται…

Τί λέγαμε λοιπόν; Τί πάει νά συμβῇ στήν Εὐρώπη; Τί πασχίζουν νά κάνουν;
Μήπως νά μᾶς ἀποπροσανατολίσουν; Μήπως κάτι δέν πάει καλά;

Πρὶν σᾶς ἀφησω, μία ἀκόμη παρατήρησις.
Γιὰ προσέξτε λίγο τὸν παρακάτω χάρτη…
Μετὰ ἀναζητεῖστε τὴν ἱστορία τῆς Αὐστροουγγαρίας…
Καὶ μετά, ὅταν θὰ λάβουμε ἐπὶ πλεόν πληροφορίες, ἐλᾶτε νὰ τὰ ζυγίσουμε μὲ ἄλλα μέτρα καὶ σταθμὰ τὰ νέα δεδομένα.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;1

Γιὰ νὰ τὰ μαζέψουμε λοιπόν, στὸν βαθμὸ ποὺ φυσικὰ μᾶς ἐπιτρέπεται…
Τρεῖς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης βράζουν κυριολεκτικῶς. Τὴν ἴδια στιγμὴ στὴν Μεγάλη Βρεταννία ἡ Σκωτία ζητᾶ νὰ ἀποσχισθῆ, κάτι ὅμως ποὺ ἐντέχνως, ἀκόμη, καλύπτεται.
Στὶς ὑπόλοιπες ὅμως περιοχὲς συμβαίνουν …περίεργα γεγονότα κι ἀσύνδετα μεταξύ τους… Τοὐλάχιστον μὲ μίαν πρώτη ματιά…
Μήπως νά παρακολουθοῦμε στενότερα τά ἐκεῖ γεγονότα; Μήπως θά μᾶς δόσουν πολλές ἀπαντήσεις γιά πολλά ζητήματα;

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

8 thoughts on “Ὁδηγούμεθα σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Leave a Reply