…θέλει θεσπισθῇ Ἔνοπλος Αἰσθητικὴ Ἀστυνομία.

...θέλει θεσπισθῇ Ἔνοπλος Αἰσθητικὴ Ἀστυνομία.2Ὅτε αἱ Ἀπρόσωποι Ἀγαθοποιοὶ Δυνάμεις (ΑΑΔ), δώσουν νὰ ἐγκαθιδρυθῇ Φρεάντλειον Κράτος, ὡς ἓν ἐκ τῶν πρώτων μέτρων κοινωνικῆς εὐταξίας καὶ προκοπῆς, θέλει θεσπισθῇ Ἔνοπλος Αἰσθητικὴ Ἀστυνομία.
Ἐκ τῶν πρώτων μέτρων τῆς κομβικοῦ ῥόλου Ἀρχῆς ταύτης, θέλει ἔσεσθαι ἡ ἀπηνὴς δίωξις:
α΄. Τῶν ἀνδρῶν ποὺ χορεύουν τὸν κόρδακα (χυδ. τσιφτετέλι).
β΄. Τῶν γυναικῶν ποὺ χορεύουν ζεϋβέκικον, ἢ θυαμικὸν (τζάμικον).
γ΄. Τῶν ἐπιγραφοποιῶν ποὺ συγχέουσι τὴν ἑλληνικὴν πρὸς τὴν βιετναμικὴν ὀρθογραφίαν!

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply