Γενοκτονίες ζώων μὲ τὴν …συνεργεία φιλοζωϊκῶν ὀργανώσεων.

Ὁ εἰκονιζόμενος «Ἄγγλος» τοκογλύφος ξόδεψε 60.000 λίρες Ἀγγλίας, γιὰ νὰ νιώσει τὴν «χαρά» τῆς δολοφονίας, ἐνὸς μεγάλου λιονταριοῦ.
 Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὰ τὰ λιοντάρια τὰ μεγαλώνουν σὲ εἰδικὰ πάρκα, καὶ προορίζονται γιὰ «ψυχαγωγικούς» σκοποὺς…
…δηλαδὴ γιὰ νὰ τὰ σκοτώσουν, ἔτσι …γιὰα πλάκα, ἀφοῦ τὰ παρασύρουν σὲ τοποθεσίες-παγίδες, μὲ δολώματα ἀπὸ ὠμὸ κρέας.

ΚΑΜΜΙΑ παγκόσμια φιλοζωικὴ ὀργάνωση φυσικὰ δὲν θὰ ἀκούσετε νὰ διαμαρτύρεται ἢ νὰ προσπαθῇ νὰ ἀπελευθερώσῃ αὐτὰ τὰ ζῷα στὴν φύση…
 …ὅπως συνέβη παλαιότερα στην Ἑλλάδα, σὲ ἐκτροφεία ζῴων, γιὰ τὴν γούνα τους.

Πίσω ἀπὸ ὄλες αὐτές τὶς «αὐθόρμητες» ὀργανώσεις ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν τοκογλύφων.

Ἡ ὑπάρξή τους ἀπαιτεῖ χρήματα…
…Ὁπότε εἶναι ἀπίθανο νὰ δεῖτε τὸν συγκεκριμένο δολοφόνο νὸ τὸν ξεφτιλίζουν τὰ ΜΜΕ ὅλου τοῦ πλανήτου, ὅπως ἔκαναν μὲ τὸν Berlusconi, ἐπειδὴ ἁπλᾶ εἶχε γκόμενα.

Ἄλλωστε οἱ τοκογλύφοι…
 …μόνον στὴν Ἑλλάδα ὁδήγησαν στὸν θάνατο 5.000 ἀνθρώπους…
…καὶ δὲν θεωροῦν κάτι σοβαρὸ τὸ νὰ σκοτώσουν ἕνα ζῶο, ποὺ θεωρεῖται ὑποδεεστέρα μορφὴ ζωῆς…  ἀπὸ τοὺς περιουσίους τοκογλύφους.

Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν «ψυχαγωγικῶν» event, γίνεται μεγάλη κατανάλωση οἰνοπνεύματος καὶ ἄλλων οὐσιῶν…
…Οἱ ἄρρωστοι δολοφόνοι ἀδυνατοῦν να σκοτώσουν ἀκαριαία αὐτὰ τὰ ζῷα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὰ τραυματίζουν ἀρχικὰ καὶ να πεθαίνουν μὲ βασανιστικὸ τρόπο.
Σημειῶστε ὅτι αὐτοὶ οἱ «Ἄγγλοι» τραπεζίτες ὑπεχρέωσαν τοὺς ντόπιους νὰ μετακομίσουν στὶς πόλεις, δημιουργῶντας τεράστια πάρκα …δῆθεν γιὰ τὴν «προστασία» τῆς ἀγρίας ζωῆς. Ὁ πραγματικὸς λόγος ἤταν καταρχὴν νὰ  «διασωληνωθοῦν» οἱ ἰθαγενεῖς, μὲ τὸ τοκογλυφικὸ σύστημα ἀφαιμάξεως (μὲ φορολογία εἰσοδήματος, ΦΠΑ , τέλη ὑδρεύσεως κι ἀποχετεύσεως, χρήση  τραπεζογραμματίων, τυχερὰ παιχνίδια κλπ ποὺ δεν ὑπῆρχαν ὄσο ζοῦσαν στῇ φύση) ἐνῶ, μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ἔχει περάσει ὁ ἔλεγχος αὐτῶν τῶν ἀχανῶν ἐκτάσεων σὲ Παγκοσμίους Ὀργανισμοὺς…
 …ποὺ ὡς γνωστόν, ἐλέγχουν πάλι οἱ ἴδιοι σιωνιστὲς τοκογλύφοι.

Στὴν Καστοριὰ «φιλόζῳοι» δολοφόνοι, «ἀπελευθέρωσαν» 50.000 ἄγρια ζῷα, … τὰ ὁποῖα πέθαναν βασανιστικὰ ἀπὸ πεῖνα καὶ δίψα! Οἱ γνωστὲς δράσεις …ποῦ στοχοποιοῦν ἐπιχειρήσεις ντόπιων συμφερόντων, προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν μὲ τεχνητὸ τρόπο μονοπώλια, ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὰ γνωστά, ξένα συμφέροντα.
Ὁ γελοῖος δημοσιογράφος τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ … μὲ ἔνα ἀπίστευτο καὶ ξεδιάντροπο τρόπο … δημιούργησε τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ «χαζούλικα» ζῷα πέθαναν …πάνω στὴν προσπάθειά τους νὰ διαφύγουν ἀπὸ τὴν σκλαβιά…!
Βλέπετε πόσο καλλιτέχνες ἔχουν γίνει στήν προπαγάνδα καί τόν ἀποπροσανατολισμό, προκειμένου νά βγάλουν ἀπό τό κάδρο τούς πληρωμένους δολοφόνους – … δῆθεν «φιλοζῴους»;

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply