Παράτασις σχολικοῦ ἔτους; (β)

Ἔλεγα λοιπὸν σὲ κάποιον φίλο, πρὸ ἡμερῶν, πὼς σὲ κάποιες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες οἱ ἀργίες στὰ σχολεῖα, ἄν καὶ δὲν φαίνεται μὲ μίαν πρώτη ματιά, εἶναι πολὺ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔχουμε ἐδῶ.
Καὶ σήμερα ἀνακαλύπτω μίαν ἔρευνα ποὺ μὲ ἐπιβεβαιώνει…Παράτασις σχολικοῦ ἔτους; (β)

Σᾶς τὸ ἀφιερώνω…
Ὄχι διότι οἱ πανηλίθιοι, ποὺ ἀποφασίζουν, θὰ καταλάβουν…
Ἀλλὰ γιατὶ ΕΜΕΙΣ πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ προσπαθοῦν νὰ μᾶς περάσουν ὡς ἀναγκαῖον…
Ἄν καὶ ὡς συνήθως, ψευδές!!!
Διότι τὰ παιδιὰ δὲν χρειάζονται περισσότερες ὧρες στὰ σχολεῖα, μὲ ἄχρηστες πληροφορίες, ἀλλὰ λιγότερες ὧρες, ἀφιερωμένες σὲ σημαντικὲς γνώσεις…
Κι ὅσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν…

Φιλονόη.

σχετικά:

Παράτασις σχολικοῦ ἔτους;

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply