Πῶς κατέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος τήν Σογδιανή Πέτρα;

Πῶς κατέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος τήν Σογδιανή Πέτρα;Τὴν ἀνοίξη τοῦ 327 π.Χ. ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε ὑποτάξει σχεδὸν ὅλῃ τὴν Σογδιανὴ (σημερινὸ Οὐζμπεκιστάν) καὶ προήλασε πρὸς τὸ τελευταῖο ἀνθιστάμενο ὀχυρό.
 Ἡ Σογδιανὴ Πέτρα, μιὰ πολὺ καλὰ ὀχυρωμένη φυσικὴ τοποθεσία, ἤταν ἔνας ἀπότομος βράχος, ἀπροσπέλαστος ἀπὸ παντοῦ, ὅπου εἴχαν ὀχυρωθεὶ πολλοὶ ἐπαναστάτες.
Ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς πρότεινε συνθηκολόγηση, νὰ παραδώσουν τὸ ὀχυρὸ καὶ να φύγουν ἀνενόχλητοι γιὰ τὰ σπίτια τοὺς, ἀλλὰ οἱ Σογδιανοὶ εἴχαν μεγάλη αὐτοπεποίθηση λόγῳ τῆς ὀχυρῆς τοποθεσίας καὶ τῶν προετοιμασιῶν τοὺς.
Γέλασαν προσβλητικὰ καὶ τοῦ εἶπαν περιπαιχτικὰ νὰ βρεῖ πρῶτα ἰπτάμενους στρατιῶτες, διότι οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ προσφέρουν τίποτα.
Ὁ Ἀλέξανδρος τότε συγκέντρωσε περὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρες, ποὺ εἴχαν ἐξασκηθεῖ στὴν ἀναρρίχηση κατά τὶς πολιορκίες, τοὺς ἔταξε χρήματα, καὶ τὸ βραδὺ κατόρθωσαν, μὲ ἀπώλειες 30 ἀναρριχητές, νὰ φθάσουν στὴν κορυφή.
Ἐξουδετέρωσαν τὴν φρουρὰ καὶ ἀνέμισαν πανιὰ ἀπὸ λεπτὸ ὕφασμα, ὅπως εἶχαν προσυμφωνήσει, γιὰ νὰ εἰδοποιήσουν τὸν Ἀλέξανδρο.
Ἐκεῖνος ἔστειλε ξανὰ ἀγγελιαφόρους καὶ ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες νὰ παραδοθοῦν, διότι οἱ ἰπτάμενοι στρατιῶτες ὄχι μόνο εἴχαν βρεθεῖ, ἀλλὰ εἶχαν ἤδη καταλάβει τὴν κορυφή. Οἱ ἐπαναστάτες τότε μόνον ἀντελήφθησαν τοὺς Μακεδόνες, ἐντὸς τῶν τειχῶν τους. Τρομοκρατήθηκαν ἀπὸ τὸν ἀδιανόητο αἰφνιδιασμὸ καὶ παρεδόθηκαν, πιστεύοντας ὅτι οἱ ἀναρριχηθέντες ἤταν περισσότεροι καὶ καλὰ ὁπλισμένοι.

Ἐπάνω  ἀνάγλυφο ἀπὸ τὴν Σογδιανὴ Πέτρα εἰς ἀναμνήσιν τῆς καταλήψεως ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο.

Δαρίβας Παναγιώτης
Μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸν Χείλωνα.

(Visited 299 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Πῶς κατέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος τήν Σογδιανή Πέτρα;

Leave a Reply