Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον...Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ Πραιτώριον…

Λάμπρο μου, μὴ σὲ προβληματίζει ἡ ῥολογιὰ πάνω στὴν Τήβενον τοῦ Αἴσχους (Toga Turpitudinis).
Καὶ ὁ -ἐπίσης- συχωρεμένος Βίκτωρ Ματσιούρ τὄχε πάθει. Μ᾿ ἕνα ὁλόχρυσον Bulova ἀνσάμπλ μὲ τὴν πανοπλίαν τοῦ τριβούνου.
Ἐσὺ στὸ κάτω κάτω, δὲν παρίστανες τὸν Ῥωμαῖον.
Τὴν Τζουλιέταν στρίμωξες…

Φρεάντλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply