Ὄχι, τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν!!!

Τὸ νερό μας παύει νὰ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν!!! Νομοθετήθηκε κι ἐδῶ!!!
Τὸ φωνάζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦν!!!
Κι ἀδιαφοροῦν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, διότι εἶτε δὲν πιστεύουν τὴν νέα πραγματικότητα, εἶτε, ἀκόμη χειρότερα, θεωροῦν πὼς ἄλλοι θὰ τρέξουν γιὰ νὰ τοὺς σώσουν…

Ἔ… καλά…
Κι ὅταν …ξυπνήσαμε ἤμασταν ΔΟΥΛΟΙ!!!

Πατριῶτες!!!
Τὸ θέμα τοῦ νεροῦ ἔληξε γιὰ τοὺς κυβερνῶντες!!!
Ἔπαυσε νὰ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν!!!
Ἐὰν δὲν δηλωθοῦν ΟΛΑ τὰ πηγάδια, οἱ στέρνες καὶ οἱ δεξαμενὲς αὐτὸ καθίσταται αἰτία κατασχέσεως ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, διότι ἁπλῶς θὰ εἴμαστε ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδιοκτησίας, βάσει εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας!!!
Τί θά γίνη; Θά ἀντιδράσουμε ἐπί τέλους ἤ θεωροῦμε ἑαυτούς ΗΔΗ δούλους;

Μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις πηγαδιών και γεωτρήσεων στο Εθνικό Μητρώο

Μέχρι τις 15 Μαΐου, οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας, που δεν έχουν άδεια χρήσης νερού ή δεν έχουν κάνει σχετική αίτηση για άδεια ή ανανέωση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας ΕΜΣΥ.

«Έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία, που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας απλής αίτησης και την κατάθεση της στο δήμο» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, τονίζοντας ότι «με το ΕΜΣΥ η χώρα αποκτά ένα σημαντικό ηλεκτρονικό εργαλείο που βοηθά στη χάραξη εθνικής πολιτικής για το νερό».

Η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ γίνεται υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών, και αφορά τους χρήστες και ιδιοκτήτες σημείων υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι, και όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει ποτέ σχετική αίτηση.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 οι ίδιοι χρήστες υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.

Σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων εγγράφουν αυτεπαγγέλτως στο ΕΜΣΥ, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, τα νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης Ιανουάριος 2014, τα σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στη δεύτερη περίπτωση.

Η αίτηση για τη δήλωση των σημείων υδροληψίας είναι διαθέσιμη εδώ ως αρχείο Word. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του υπουργείου.

πηγή

Εἶναι ἤδη στὸ πέρας τοῦ χρόνου… Κι ἐμεῖς ἀκόμη δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ …σήμερα.
Μὰ τὸ δικό μας σήμερα εἶναι ἤδη νομοθετημένο καὶ προαποφασισμένον ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Τί θά κάνουμε αὔριο πού θά μᾶς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε πρόσβασις στό ὕδωρ καί στήν τροφή;
Θά τούς παρακαλοῦμε γιά νά μήν μᾶς ἀπαγορεύσουν καί τό δικαίωμα στίς ἀνάσες;
Καί τώρα; Τί κάνουμε τώρα; Αὐτοκτονοῦμε ἠθελημένα;
Ἤ ἀκόμη ἐλπίζουμε σέ καλλίτερες ἡμέρες;
Βέβαια… αὐτὲς οἱ …καλλίτερες ἡμέρες δὲν ἀφοροῦν στὶς …δικές μας ἡμέρες, ποὺ λιγοστεύουν, ἀλλὰ στὶς ἡμέρες τῶν ἄλλων, ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν!!!

Φιλονόη

 

Leave a Reply