Ὁ Διομήδης καὶ τὰ σαρκοβόρα ἄλογά του.

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία εἶναι ἔμπνευση γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καλλιτέχνες!

Ὁ Διομήδης καὶ τὰ σαρκοβόρα ἄλογά του.

Ὁ Διομήδης ἦταν βασιλιᾶς τῆς θρακικῆς φυλῆς τῶν Βιστόνων. Στὴν κατοχή του εἶχε τέσσερα ὑπερφυσικὰ ἄτια ποὺ τρέφονταν μὲ σάρκες καὶ ποὺ ἡ ἀπόκτησή τους ἦταν γιὰ τὸν Ἡρακλῆ ὁ ὄγδοος ἄθλος του.

Ὁ Ἡρακλῆς πῆρε τὰ σαρκοφάγα ἄλογα καὶ ὁλοκλήρωσε τὸν ἄθλο του, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε. Ἡ τύχη τοῦ Διομήδους ὅμως ὴταν νὰ κατασπαραχθῇ ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ ἄλογα.

Μύθοι ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὰ ὑπερφυσικὰ αὐτὰ ἄλογα, προέρχονταν τὰ ἄλογα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε τὸν Διομήδη νὰ κατασπαράσσεται ἀπὸ τὰ ἄλογά του.

Diomedes Devoured by his Horses – Gustave Moreau, 1865.

Θράκη

wikipaintings

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *