Ἑλληνικά σύμβολα σέ Ἰνδία καί Σκανδιναβία;


Ἴδιο ἑλληνικὸ σύμβολο στὴν Ἰνδία καὶ στὴν Σκανδιναβία:

Καρφίτσα Ἡλικίας ἀπὸ Hurum, Buskerud, τῆς Νορβηγίας.
Τὸ σύμβολο αὐτὸ ἤταν κοινὸ στὶς σκανδιναβικὲς χῶρες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου καὶ μοιάζει μὲ μιὰ τριάδα triratna.
Τέτοιο σύμβολο εἴχαν καὶ οἱ Ἰνδοί.

Ἑλληνικά σύμβολα σέ Ἰνδία καί Σκανδιαναβία;2Σκανδιναβοὶ καὶ Ἰνδοὶ μαλώνουν γιὰ τὸ ποιὸς πρῶτο-ἐδημιούργησε αὐτὸ τὸ σύμβολο.
Δὲν συμφωνοῦν.

Ἂς τοὺς βοηθήσουμε ἐμείς.
Εἶναι Ἑλληνικὸ καὶ ἂς δοῦν τὸ σῆμα στὸ τετράγωνο τῆς φωτογραφίας.
 Ἡ Εἰκόνα εἶναι πολὺ πιὸ παλιὰ ἀπὸ τὰ δικά τους σύμβολα.

Ἕλληνες πήγαν καὶ στὴν Ἰνδία καὶ στὴν Σκανδιναβία.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply