Τὸ κλασικὸ ἰδεῶδες…

Τὸ κλασικὸ ἰδεῶδες...…τὸ κλασικὸ ἰδεῶδες, αὐτὸ δὲν ἦταν κάποια λατρεία τοῦ σώματος: δὲν ἀνῆκε σὲ αὐτὴν τὴν πλευρὰ τῆς δυαδικότητος σῶμα-πνεῦμα ἀλλὰ στὴν ἀπέναντι.

Ὅπως ἤδη ἐλέχθη τὸ κλασικὸ ἰδεῶδες εἶναι ἑνὸς Πνεύματος τόσο κυρίαρχου ὥστε ὑπὸ ὁρισμένων εὐνοϊκῶν πνευματικῶν συνθηκῶν μορφοποιεῖ τὸ Σῶμα καὶ τὴν Ψυχὴ συμφώνως πρὸς τὴν δικὴ του εἰκόνα, καὶ ἔτσι ἐπιτυγχάνει μία τέλεια ἁρμονία μεταξὺ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

~ Ἰούλιος Ἔβολα

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply