Καταδικάσετε τοὺς Παλαιστινίους ποὺ …γενοκτονῶνται!!!

Τὸ ΚΙΣΕ, (Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο Ἑλλάδος) καταδικάζει τοὺς Παλαιστινίους γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ Ἰσραὴλ …ἐναντίον τους.
Στοὺς 220 οἱ νεκροὶ στὴν Γάζα…
ΟΥΣΤ ΚΑΘΟΙΚΙΑ!!! Μιάσματα τοῦ πλανήτου!!!
(πληροφορία ἀπὸ Elkosmos)

Πᾶνος Προκόπης

Σημείωσις

Ναί, χρειάζονται τὴν κατανόησίν μας καὶ τὴν συμπαράστασιν μας γιὰ νὰ ζωγραφίζουν ἀνενόχλητα τὰ παιδιά τους τοὺς πυραὐλους ποὺ θὰ γενοκτονήσουν τοὺς Παλαιστινίους.
Νά πῷ κτήνη;
Τί μοῦ φταῖν τά κτήνη;

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply