Κάποτε εἴχαμε κρῆνες γιὰ κάθε διαβάτη…

Ἔμ, ὅταν ἀντὶ νὰ τιμᾶς τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς ἀξίες σου, τρέχεις νὰ ἀντιγράψῃς τὴν κάθε βαρβαρότητα μερικῶν χυδαίων χρηματόδουλων…. ὅταν στερούμενος ὀρθοκρισίας τοὺς περνᾶς καὶ γιὰ «πολιτισμένους», τὶ περίμενες;

Φρούριον

Παλιά θυμάμαι να υπάρχει σε κάθε πλατεία μία δημόσια βρύση, αν ήθελε κάποιος να πιει νερό. Από τότε μπήκαμε στην ΕΟΚ, προοδεύσαμε, εκπολιτιστήκαμε, αναπτυχθήκαμε, κάναμε ξεπατικωτούρα τα του εξωτερικού, και κάπως έτσι οι Δήμοι φρόντισαν όποιος χρειάζεται λίγο νερό να πρέπει να το αγοράσει από διαφόρων ειδών καταστήματα γύρω από αυτές τις πλατείες που παρεμπιπτόντως μαζεύουν και τους δημοτικούς τους φόρους..

Crystalia Patouli

εἰκών

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply