Μία ἄγνωστη ἡρωΐς.

Μία ἄγνωστη, γιὰ τοὺς ἐκ τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἡρωΐς τῆς Μάχης τῆς Κύπρου, τῆς Καλλιόπης Ἀβραάμ.

«Ποῦ νά ἀφήσω ἐτούτα τά παιδιά;»

«Αὐτοὶ οἱ λεβέντες δὲν φοβοῦνται νὰ πεθάνουν καί θά φοβηθῶ ἐγώ ἡ παληόγρια;»


Αὐτὰ ἦσαν μερικὰ ἀπὸ τὰ λόγια τῆς Καλλιόπης Ἁβραάμ, γνωστῆς καὶ ὡς «γιαγιᾶς» τῆς ΕΛΔΥΚ, ἡ ὁποία ἐσκοτώθη ἀπὸ ῥουκέτα ἀεροσκάφους, στὸ κτίριο τῆς Σχολῆς Γρηγορίου, μαζὺ μὲ τὰ «παιδιά της», τοὺς  ΕΛΔΥΚαρίους.

Δημητρίαδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Μία ἄγνωστη ἡρωΐς.

Leave a Reply