Σωβινιστική ἀρχιτεκτονική;

Ἔχουν ἀντιρρήσεις τὰ σκουπίδια τῆς μοντέρνας κακοκτεχνίας πρὸς τὴν ἀναδημιουργία τοῦ Παλατιοῦ τοῦ Βερολίνου διότι ἡ ἀρχιτεκτονικὴ του εἶναι ….«σωβινιστική καὶ κλασική» (!!).

Sent via private message by an ArchitectureMMXII follower in relation to the reconstruction of the Berlin City Palace.

The Berlin City Palace (Berliner Stadtschloss) was a royal and imperial palace in the centre of Berlin, the historical capital of Prussia, and subsequently Germany. It was located on the Museum Island at Schlossplatz, opposite the Lustgarten park. It was the winter residence of the Kings of Prussia and the German Emperors. Heavily damaged in World War II, although possible to repair at great expense, the palace was demolished in 1950 by the German Democratic Republic authorities, despite West German protests.

ArchitectureMMXII

Αὐτὰ γιὰ νὰ πέφτουν οἱ μάσκες καὶ νὰ μὴν τσιμπᾶνε ἄλλο οἱ ἀφελεῖς στὰ ψευδεπιχειρήματα τῶν ἀτάλαντων κακότεχνων μοντερνιστῶν.

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply