Θές κάτι ΠΟΛΥ γλυκό;;;

Πᾶρε ἕνα σακουλάκι σακχάρεως κι ἄλλαξέ του τὰ φῶτα…
Τρῶγε ἔως …σκασμοῦ!!!
Ἤ κᾶνε αὐτό:
Γιατί ὅμως ἐπιλέγεις νά τρῷς τόν …θάνατό σου; Γιατί ἐπιτρέπεις στόν κάθε ἕναν νά σέ δηλητηριάζῃ θησαυρίζοντας;
Γιατί καταναλώνεις ἀναψυκτικά; Γιατί δίδεις σέ αὐτούς πού θέλουν τόν ΘΑΝΑΤΟ σου βεβαιωμένα τήν χαρά νά σέ θανατώνουν ἀργά ἀργά;

Ἄλλως τέ…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θέμα τῆς δηλητηριάσεώς μας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐπιφέρει ἡ κατανάλωσις τέτοιων …«τροφίμων», θὰ πρέπη νὰ θυμόμαστε καὶ τὰ ἐξῆς:

  1. Ὅλες αὐτὲς οἱ πολυεθνικὲς ποὺ ἐξαπλώνονται, σὰν τὴν γάγγραινα, τὸ πρῶτον καὶ σημαντικότερον ποὺ μεθοδεύουν εἶναι ὁ ἀποπληθυσμὸς τοῦ πλανήτου. Ὅπου ἀποπληθυσμός, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ πραγματικό τους ὄνομα, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ 95% τοῦ πληθυσμοῦ θεωρεῖται πρὸς ΘΑΝΑΤΩΣΙΝ!!!!
  2. Ὅλες αὐτὲς οἱ πολυεθνικὲς ΜΟΝΟΝ εἰσπράττουν, δίχως νὰ ἀποδίσουν στὰ κράτη, ὅπου διατηροῦν τὶς ἐπιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τοὺς ἀναλογοῦντες γιὰ τὸν τζίρο τους, φόρους. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ κανονικότατα τοὺς λαοὺς καὶ φυσικὰ οἱ λαοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ τὶς τροφοδοτοῦν μὲ τὸ …αἷμα τους!!!
  3. Ὅλες αὐτὲς οἱ πολυεθνικές, ποὺ ἐπιδιώκουν τὸν ἀποπληθυσμό μας, τὴν καταλήστευσίν μας μεριμνοῦν καὶ γιὰ τὴν ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ ΟΛΩΝ τῶν λαῶν!!! Ζητοῦν, ἐπισήμως πλέον, ἀπὸ τὰ κράτη (ὅπως τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν γιὰ παράδειγμα) νὰ μειωθοῦν οἱ μισθοὶ σὲ ἐπίπεδον …λιμοκτονίας!!!

Δῆλα δή…
Καὶ μᾶς δηλητηριάζουν….
Καὶ ἐπιταχύνουν τὸν ἀφανισμό μας, ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ….
Καὶ ΑΠΑΙΤΟΥΝ νὰ παραμένουμε ΜΟΥΓΚΟΙ ΔΟΥΛΟΙ!!!

Ἀλλά ἐμεῖς; Γίνεται ἐμεῖς νά στερηθοῦμε τήν …κόκα κόλα πού …πάει μέ ὅλα;

 Γιὰ νὰ γνωρίζουμε λοιπὸν τὸ τὶ μᾶς ποτίζουν καὶ τὸ τὶ μᾶς ταΐζουν τὰ παραπάνω…

Ἄ…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…
Πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ὅσων ἰσχυρίζομαι, ἀκοῦστε προσεκτικὰ καὶ τὰ παρακάτω:

Θέλετε κι ἄλλα;
Ἀναζητεῖστε στὶς …δωρεὲς περὶ ἐμβολίων πληροφορίες, στὰ προϊόντα τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ τὶς τακτικὲς ἐξαπλώσεως καὶ στὰ πειράματα ποὺ γίνονται σὲ τρίτες χῶρες…
Εἶναι …τρομακτικά!!!
Εἶναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ!!!
Εἶναι ξεκάθαρες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ γενοκτονίας!!!
Ἁπλῶς ἐμεῖς διατηροῦμε κάπως …ἀσθενικὴ μνήμη  κι ἐπιλέγουμε τὴν πρόσκαιρη ἡδονή μας, ἄν καὶ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ (διότι γνωρίζουμε!!!) πὼς συνυπογράφουμε τὸν θάνατό μας!!!

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ

 

Leave a Reply