Πρωκτολογίες!!!

Ἀπὸ Φούστη μόνο τὲτοιες παπαριὲς μπορεῖ ν᾿ἀκούσῃ κανεὶς, ἀφοῦ ἐπὶ μονίμου βάσεως ὁ ἐγκέφαλος ἀμοιβᾶδος ποὺ διαθέτει προσπαθεῖ νὰ ὑποκαταστήσῃ τὴν γυναῖκα στὰ μάτια τοῦ ἀνδρὸς.

Τὸ μεγάλο του πρόβλημα δῆλα δὴ εἶναι νὰ πείσῃ τοὺς ἄνδρες νὰ ἀγνοήσουν- «φτύσουν» τὸν δημιουργὸ τους, τὴν φύσιν καὶ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὰ σεξουαλικὰ ἔνστικτα τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἐπίπεδο του κάθε ἐλεεινοῦ Φούστη, ὁ ὁποῖος βεβαίως ὅταν ἀγγίξῃ τὸ ὑπέρτατο ὄνειρο κάθε Φούστη ποὺ εἶναι ἡ πολυσυζητημένη ἐγχείρησις ἀλλαγῆς φύλου, τὸτε ἡ «παλιαδερφάρα» αὐτομάτως μετατρέπεται σὲ φανατικὸ ἐτερόφυλο, κρύβει τὴν ἀλλαγὴ, προσαρμόζει τὴν ἐμφάνισίν του, τὴν ὁμιλίαν του. στὰ γυναικεία πρώτυπα, ἀλλάζει τὸ ὄνομα του σὲ γυναικεῖο καὶ κυκλοφορεῖ ὥς γυναίκα ….!

Ἀλοίμονο τὸτε στὸν κακομοίρη τὸν Φούστη ποὺ θά «ῥιχθῇ» στὸ ἀρσενικὸ της.!
Τουτέστιν «λόγια τοῦ Κώλου»…!

Τὰσος Γκολέμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply