Βίδρα

Βίδρα2Βίδρα (Lutra lutra) Λίμνη Καστοριᾶς.

Σὰν φαντομὰς ἐμφανίζεται ἐκεῖ ποὺ δὲν τὴν περιμένεις.
Τὸ ἴδιο ἀπρόσμενα ἐξαφανίζεται, ἀνάμεσα στὶς καλαμιές.

Ἡ βίδρα εἶναι ἔνα «δύσκολο» μοντέλο.
Λίγα δεύτερα σοῦ χαρίζει καὶ ὅτι πρόλαβες πρόλαβες.Βίδρα2

Πάντως εἶναι ἡ ἀποδείξη πὼς ἡ βίδρα συνεχίζει νὰ ὑπάρχει στὴν λίμνη μας καὶ αὐτὸ εἶναι ἔνα πολὺ καλὸ σημάδι.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply