Βίδρα

Βίδρα (Lutra lutra) Λίμνη Καστοριᾶς.

Σὰν φαντομὰς ἐμφανίζεται ἐκεῖ ποὺ δὲν τὴν περιμένεις.
Τὸ ἴδιο ἀπρόσμενα ἐξαφανίζεται, ἀνάμεσα στὶς καλαμιές.

Ἡ βίδρα εἶναι ἔνα «δύσκολο» μοντέλο.
Λίγα δεύτερα σοῦ χαρίζει καὶ ὅ,τι πρόλαβες πρόλαβες.

Πάντως εἶναι ἡ ἀπόδειξις πὼς ἡ βίδρα συνεχίζει νὰ ὑπάρχῃ στὴν λίμνη μας καὶ αὐτὸ εἶναι ἔνα πολὺ καλὸ σημάδι.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *