Ὁ διχασμὸς ἀποτελεῖ τὸν προθάλαμο τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος

Ὁ διχασμὸς ἀποτελεῖ τὸν προθάλαμο τῆς διαλύσεως τῆς ἙλλάδοςὉ διχασμὸς ἀποτελεῖ τὸν προθάλαμο τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος  καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply