Ὁ διχασμὸς ἀποτελεῖ τὸν προθάλαμο τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος

Ὁ διχασμὸς ἀποτελεῖ τὸν προθάλαμο τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος  καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

Leave a Reply