Τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται.

Ἀστεῖο εἶναι νὰ ἐπαναλαμβάνω μίαν φράσιν μὲ τὴν ὁποῖαν μᾶς πότισαν ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Τὸ ξέρουμε… Τὸ γνωρίζουμε, σὰν ἄκουσμα. Μόνον ποὺ ξεχάσαμε τὴν πραγματική του ἔννοια.
Ξεχάσαμε τὸ τὶ σημαίνει πραγματικὸ ἀγαθό.
Καὶ ἀγαθὸ ΔΕΝ εἶναι τὸ χρῆμα, ὁ πλουτισμός, ἡ διατήρησις (φαινομενικῶς) κεκτημένων δικαιωμάτων.
Ἀγαθό, στὴν πραγματικότητα, εἶναι αὐτὸ τὸ κάτι, τὸ πολὺ ἰδιαίτερον, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς κάνῃ καλοὺς κι ἀγαθούς. Κι ὁπωσδήποτε αὐτὸ τὸ κάτι, τὸ πολὺ ἰδιαίτερον, ΔΕΝ εἶναι ἀντικείμενον. Δὲν εἶναι κτῆμα.

Ἄς περάσουμε ὅμως στὸν Δημητρᾶκο:

Ἀγαθός εἶναι ὁ ἔξοχος, ὁ γενναῖος, ὁ ἱκανός, ὁ συνετός, ὁ χρηστός, ὁ πρᾶος..
Εἶναι ὅμως καὶ ὁ ἀπονήρευτος, ὁ εὔπιστος, ὁ ἁπλοϊκός.
Ἐπὶ πραγμάτων εἶναι ὁ ἐξαίσιος, ὁ ὠφέλιμος, ὁ χρηστός.

Ἀγαθὸν σημαίνει πᾶν ὅ,τι καλόν.
Ἀγαθοὶ εἶναι οἱ ἔντιμοι, οἱ χρηστοί.

Φυσικὰ ἔχουμε καὶ τὶς (πιό) νεοελληνικὲς …προεκτάσεις, ὅπου τὰ ἀγαθὰ γίνονται τὰ μέσα εὐζωΐας, ἀπολαύσεως.

Καὶ τέλος ἀγαθῶ σημαίνει εὐεργετῶ.

Δῆλα δή…
Γιὰ νὰ γίνῃ κάποιος Ἀγαθὸς πρέπει νὰ ξεπεράσῃ ζήλιες, φθόνους, μικροπρέπειες, ἀχορταγίες, κακίες, μικρότητες, μισανθρωπισμούς μὰ κυρίως τὴν …τεμπελιά του, πρὸ κειμένου νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ καθημερινά, συνήθη, ἰσοπεδωτικὰ καὶ νὰ περάσῃ σὲ μίαν ἄλλην κατάστασιν, πιὸ οὐσιώδη, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ γίνεται Ἄνθρωπος.
Καί δέν ἀπαιτεῖ κόπο ὅλο αὐτό;

Κι ἔχουμε ἐμεῖς τώρα, μέσα στὸ μικρό μας μυαλό, ἀντιληφθεῖ τὰ ἀγαθὰ ὡς κάτι ποὺ ἔχει τὴν μορφὴ ἀντικειμένου. Εἶτε λέγεται χρῆμα, εἶτε σπίτι, εἶτε ἐξοχικό, εἶτε αὐτοκίνητο, εἶτε ἀκόμη καὶ …τὸ παιδί μας ἤ ὁ μικρός μας κοινωνικός ἱστός. Καὶ πιστεύουμε πὼς καταλάβαμε…

Τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται.
Χρειάζεται μεγάλος κόπος, πόνος, θέλησις γιὰ νὰ ἀνατραπῇ κατεστημένο αἰώνων, ποὺ ἔχει χώσει μέσα στὰ κεφάλια μας ἐπιδερμικότητες, πρὸ κειμένου νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἐντοπίζουμε τὸν δρόμο μας. Τὸ δικό μας, ἀτομικό,  μοναδικὸ καὶ ὑπέροχο δρόμο ὅπου σὲ κάθε του στροφὴ μᾶς περιμένει καὶ κάποιο ἀγαθὸν πρὸ κειμένου νὰ ἀγαθῶμεν κι ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας ἄλλους.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply