Εὐχαριστοῦμε τὴν Google ποὺ διαφημίζει τὴν Ἑλλάδα!!!

Εὐχαριστοῦμε τὴν Google  ποὺ διαφημίζει τὴν Ἑλλάδα!!!Εὐχαριστοῦμε τὴν Google ποὺ διαφημίζει τὴν Ἑλλάδα μας ὑποσυνείδητα.

By the way, ἡ διαφήμισις αὐτὴ παίζεται ἡμέρα καὶ νύκτα, σὲ ὅλα τὰ ἀγγλικὰ κανάλια!!!

Κῦρος Μανούσκας

(Visited 77 times, 1 visits today)
One thought on “Εὐχαριστοῦμε τὴν Google ποὺ διαφημίζει τὴν Ἑλλάδα!!!

Leave a Reply