Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ γίνεται …πολυεθνικὴ κι ἀνοίγει ὑποκαταστήματα!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ γίνεται ...πολυεθνικὴ κι ἀνοίγει ὑποκαταστήματα!!!3Ἀπίστευτα τὰ πιντιά…
Ὄχι… Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν χρυσῆ αὐγή, σὰν χρυσῆ αὐγή, ἀλλὰ μὲ τὸ …σύμβολό τους, τὸν Μαίανδρο. (Τρομάρα τους… Θέλουν καὶ μαίανδρο!!!)

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ γίνεται ...πολυεθνικὴ κι ἀνοίγει ὑποκαταστήματα!!!1 Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ γίνεται ...πολυεθνικὴ κι ἀνοίγει ὑποκαταστήματα!!!2

Ναὶ μὲν λοιπὸν κάνουν …ἐξαγωγὴ τοῦ μαιάνδρου, ἀλλὰ στὴν οὐσία ἔρχονται νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς κι αὐτοὶ εἶναι «καλὰ παιδιά» τοῦ συστήματος. Ὅπως ἀκριβῶς εἶναι τὰ πιντιὰ ὅλων τῶν ἄλλων κομμάτων καὶ τῶν κινημάτων καὶ τῶν ΜΚΟ καὶ τέλος πάντων τῶν παραμαγάζων τοῦ Soros. Ξέρει αὐτός.

Ἄλλως τέ…
Πρὸ μηνῶν εἴχαμε γράψη αὐτό:

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Δῆλα δὴ εἶχα γράψη πὼς ὅπως καὶ στὴν Οὐκρανία, ἔτσι καὶ στὶς λοιπὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, θὰ δοῦμε ἀπερίγραπτες σκηνὲς βίας καὶ τρόμου, μὰ κυρίως θὰ πρέπη νὰ ξεχάσουμε τὴν δομὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὰ γνωρίζαμε ἔως τώρα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς …ἔχουν γνώσιν οἱ φύλακες.
Πρὸς τοῦτο καὶ κάνουμε …ἐξαγωγὴ γνώσεως.
Στὴν οὐσίαν δὲν κάνουμε ἐξαγωγή.
Ἐπαναλαμβάνουμε τὸ γνωστὸ μοντέλο τοῦ «διαίρει καὶ βασσίλευε», πρὸ κειμένου ΟΛΟΙ οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης νὰ παραμείνουν γιὰ πολλά, πολλά, πολλὰ χρόνια δουλοποιημένοι. Κι ἐπίσης ἐμφανίζονται οἱ «ἄκρες» ἐκεῖνες ποὺ θὰ κάνουν …ἀντίστασιν στὶς κρατοῦσες κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες φυσικὰ θὰ εἶναι τοὐλάχιστον …ΣΥΡΙΖΑ!

Ἄν τέ…
Μπαίνουμε ἐπὶ τέλους στὸ τελευταῖο τμῆμα τοῦ παιχνιδιοῦ τους.
Ἄν τὲ νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό…
Βαρεθήκαμε τὴν ἀναμονή.

Φιλονόη

φωτογραφία

πηγές:
napoli repubblica καὶ μεταπαιδεία

Τὶς πληροφορίες μοῦ ἔδωσε ἡ Ἀρετή, τὴν ὁποίαν κι εὐχαριστῶ.

(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply