Νά κλάψῳ ἤ νά γελάσῳ μέ τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ;

Νά κλάψῳ ἤ νά γελάσῳ μέ τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ;Οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον ἰσχυροὶ (Ῥότσιλτ, Ῥοκφέλλερ κλπ)  μοῦ «προτείνουν» νὰ κλάψῳ μὲ τοὺς Ἰουδαίους  για τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ.

Ὁ Ἰησοῦς, ποὺ ἔβγαλε μὲ τὸ μαστίγιο ἀπὸ ἐκεῖ μέσα  τοὺς ἐμπόρους, μοῦ «προτείνει» νὰ γελάσῳ.

Πέστε μου τώρα ἐσεῖς τὶ νὰ κάνῳ…

Πανορμίτης Σπανός

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply