Νά κλάψω ἤ νά γελάσω μέ τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ;

Νά κλάψῳ ἤ νά γελάσῳ μέ τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ;Οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον ἰσχυροὶ (Ῥότσιλτ, Ῥοκφέλλερ κλπ)  μοῦ «προτείνουν» νὰ κλάψω μὲ τοὺς Ἰουδαίους  για τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ.

Ὁ Ἰησοῦς, ποὺ ἔβγαλε μὲ τὸ μαστίγιο ἀπὸ ἐκεῖ μέσα  τοὺς ἐμπόρους, μοῦ «προτείνει» νὰ γελάσω.

Πέστε μου τώρα ἐσεῖς τὶ νὰ κάνω…

Πανορμίτης Σπανός

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *