Κρυμμένη, μαγικὴ ὀμορφιά…

Κάπου κρυμμένη μέσα στὰ βουνὰ τῆς Καστοριᾶς, μία ὀνειρικὴ λιμνούλα ζεῖ μέσα στὴν γαλήνια μοναξιά της

Ἐδῶ ἡ τετάρτη διάστασις κυλᾶ μὲ τοὺς δικούς της ῥυθμούς.
Οἱ μόνιμοι κάτοικοι εἶναι λίγοι, νεροχελῶνες καὶ βάτραχοι.
Κάπου κάπου, περαστικός, περνᾶ καὶ κάποιος ἐρωδιός.Οἱ τέσσερεις ἐποχές, ἀνακατεύοντας τὸ μαγικὸ σακκοῦλι τους στρώνουν τὸ χαλὶ τριγύρω, ἡ κάθε μία μὲ τὸ προσωπικό της γοῦστο.
Σὲ αὐτὴν τὴν λιμνούλα εὑρέθηκα κι ἐγὼ ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα, περιπλανώμενος φωτογράφος καὶ στάθηκα λίγην ὥρα γιὰ νὰ κλέψω λίγη ἀπὸτὴν εὐτυχία της.
Τὴν ματιὰ τὴν ἐκλείδωσα ἑπτὰ φορὲς στὴν μνήμη τῆς μηχανῆς μου καὶ σᾶς τὴν παραδίδω αὐτούσια, ὅπως ἀκριβῶς τῆν πρῶτο-ἀντίκρυσα.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Κρυμμένη, μαγικὴ ὀμορφιά…

Leave a Reply