Ἀσχολούμενοι μόνον μὲ τὸν ἑαυτό μας…

…ἂς ὑποθέσουμε λοιπὸν πὼς ζοῦμε μέσα σὲ ἔνα ξύλινο φέρετρο μὲ μιὰ γραμμὴ χαραμάδας κοντὰ στὰ μάτια μας…
ἔχουμε λοιπὸν μειωμένο ὀπτικὸ πεδίο, ἄρα βλέπουμε μόνο ὅ,τι μας εἶναι εὐχάριστο…
ἔχουμε μειωμένη ἀκουστική, ἄρα ἀκοῦμε μόνον ἤχους ποὺ γουστάρουμε…
ἔχουμε ἐλάχιστο χῶρο γύρω μας, ἄρα δημιουργοῦμε τὸν δικό μας κόσμο…
καί,
μὲ συγκεκριμένο χρόνο ζωῆς, ἀσχολούμαστε μόνο μὲ τὸν ἑαυτό μας…

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply