Γιὰ τὴν …Κορέα ῥὲ γαμ@το!!!

Για την Κορέα ρε γμτ…

«653 πλοία ναυπηγούν οι εφοπλιστές σε Κορέα και Κίνα, ένα στην Ελλάδα»Γιὰ τὴν ...Κορέα ῥὲ γαμ@το!!!1

 

Γιὰ τὴν ...Κορέα ῥὲ γαμ@το!!!2

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply