Τενεκεδόμυαλοι …«Ἕλληνες»!!!

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν (ἀγνοῶ τὴν ἀκριβὴ ἡμερομηνία) κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες ἑνὸς καραγκιόζη, δίπλα στὸν εὔζωνα τοῦ Ἀγνώστου στρατιώτου, ποὺ μᾶς ἔκανε, ὅσους ἀκόμη ἔχουμε κάποιαν συνείδησιν, νὰ ἀνατριχιάσουμε.

Δίχως ὅμως νὰ ἀθωῴνω τὸν ἐν λόγῳ τουρίστα, τολμῶ, σήμερα, νὰ ἰσχυρισθῷ, πὼς ΔΕΝ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ σέβεται τὴν ἱστορία μας. Κατ’  ἐπέκτασιν, ὅσο κι ἐὰν δὲν μοῦ ἄρεσε ἡ ἄνευ οὐσίας φωτογράφισίς του, ἔως ἕναν βαθμό, καὶ μόνον ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἀγνοίας, τὴν ἀνέχομαι.

Ὅμως αὐτὸς ἦταν ξένος εἴπαμε καὶ δὲν ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ σέβεται.
Μέ τούς «δικούς» μας τί γίνεται;
Εἶναι ὑποχρεωμένοι νά γνωρίζουν καί νά σέβονται τά ἐκατομμύρια τῶν νεκρῶν, πού ἔπεσαν, πρό κειμένου νά κυκλοφοροῦν αὐτοί ἀναίσθητα καί ἀνέσχυντα καί νά τούς προσβάλλουν;

Θεωρητικῶς ὄχι.
Παρὰ ταὔτα τὸ κάνουν.Καὶ τὸ κάνουν χαμογελώντας, ἀπολαμβάνοντας τὸ τσιγαράκι τους καὶ προσβάλλοντας ἐκατομμύρια Ἑλλήνων ποὺ ἀκόμη, γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους, συναισθάνονται ἔως καὶ σήμερα τὸ βάρος τῆς θυσίας τῶν νεκρῶν τους.

Κι ὄχι… Τὸ περιπτεράκι αὐτό, ποὺ χρησιμεύει ὡς χῶρος προστασίας ἀπὸ ἀκραῖα φαινόμενα, τῶν εὐζώνων ποὺ τιμοῦν τὸ μνημεῖον, δὲν τυγχάνει σύμβολον ἱερὸν ἀλλὰ συνοδευτικὸ συμβόλου. Κι ὠς συνοδευτικὸ συμβόλου, ἰδίως σὲ αὐτὲς τὶς «πονηρὲς ἡμέρες» ποὺ διανύουμε, εἶναι ἐξ ἴσου προσβλητικὸ μὲ τὴν παρὰ πάνω φωτογραφία, τοῦ ἀγενοῦς τουρίστα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν λοιπόν, τότε ποὺ τὸ Σύνταγμα κατεκλήσθη ἀπὸ τοὺς πατριώταρους τοῦ «ΝΑΙ» ἤ τοῦ «ΟΧΙ» (δὲν ἔχει σημασία καὶ ΔΕΝ ἀμφισβητῶ τὸν πατριωτισμό τους) συνέβη τὸ παραπάνω περιστατικό.
Θαυμάσαμε λοιπὸν κι ἄλλην, ἀναλόγου βλακείας,  σκηνή.
Σκηνὴ ποὺ προσβάλλει πλέον τὴν συνολική μας ἀντίληψιν καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποιον ποὺ ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ σεβαστῇ τὴν ἱστορία μας, μὰ ἀπὸ κάποιον ποὺ θεωρητικῶς τὴν γνωρίζει καὶ ἤ τὴν σέβεται ἤ τὴν καταργῇ.

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply