Νέστος…

Νέστος...Ἀκολουθῶ τὸν φιδογυριστὸ δρόμο ποὺ τὸν ἀγκαλιάζουν οἱ καταπράσινες πλαγιὲς τῆς ὀροσειρᾶς Ροδόπης.

Ξἀφνου ἀνοίγει μπροστά σου ὁ ὁρίζοντας καὶ ὁ Νέστος ἐμφανίζεται μεγαλόπρεπος, γαλήνιος στὸ σημεῖο αὐτό. Ἡ ἡρεμία καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ χώρου δὲν θυμίζει τὶς μάχες ποὺ διεξήχθησαν στοὺς βασανισμένους αὐτοὺς τόπους.
Σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἄρχισε ὁ ἔνοπλος ἀγῶνας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως χωρὶς καμμία κρατικὴ βοήθεια. Ὑπῆρχε ὅμως πίστη, καὶ ἀγάπη, στὴν πατρίδα καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Εδῶ στήθηκαν τὰ ἀντάρτικα λημέρια, ἐπάνω στὶς ξακουστὲς βουνοκορφὲς τοῦ Καρὰ-Ντερέ, τοῦ Μπόζ-Ντᾶγ, τῆς Χαϊντοῦς, τοῦ Μπαϊρᾶμ-Τεπέ, τοῦ Παγγαίου, καὶ τοῦ Κοτζᾶ-Ὀρμᾶν.
Ἑπτὰ ἀρχηγεῖα.

Ἐπικὲς μάχες ἐδόθησαν μὲ τοὺς βουλγάρους στὴν περιοχή.
Ἐδῶ ὑψώθηκαν τὰ τείχη στὸν βουλγαρικὸ ἐπεκτατισμό. Τὰ χώματα βάφτηκαν κόκκινα, ἀπὸ τὶς πολύνεκρες μάχες καὶ τὰ βουλγαρικὰ ἀντίποινα. Οἱ βούλγαροι πυρπόλησαν χωριὰ, προέβησαν σὲ ὁμαδικές ἐκτελέσεις ἀμάχου πληθυσμοῦ , στὸ Σιδηρόνερο, στὴν Σκαλωτή, στὸ Πολυγέφυρο, στὀ Τραχώνι, στὀ Μαυρολίθι, καὶ ἀλλοῦ.

Σταματῶ στὴν γέφυρα. Σιδηρόνερο. Γαλήνη, ὀμορφιά, ἡρεμία.
Ἀπολαμβάνω, ἡρεμῶ, βουλιάζω τὸ βλέμμα στὸ νερὸ ποὺ λαμπυρίζει.

Νέστος, ψιθυρίζω…

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply