Ὁ Turkish Stream προχωρᾶ…

Το Φθινόπωρο ξανά στο τραπέζι ο Turkish Stream. Ὁ Turkish Stream προχωρᾶ...

10,25% φαίνεται θα είναι η έκπτωση στην τιμή του Φυσικού Αερίου που θα πάρει η Τουρκία από την ρωσσική GAZPROM.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply