Ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων πηγαίνει καλά!!!

Ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων πηγαίνει καλά!!!Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2015 οι εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα, δηλαδή οι αγορές μας ήταν, κατά 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τις εξαγωγές.
Κι αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα.

Ομοίως η εκροή κεφαλαίων προς ξένες τράπεζες ήταν κατα πολύ υψηλότερη από την εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Στα πλαίσια της εθνικής μας οικονομίας τα παραπάνω αποτελούν εγκλήματα κατά της εθνικής κυριαρχίας και κατά της ζωής αυτής της χώρας. Όμως όχι μόνο δεν αποτρέπονται αυτά τα εγκλήματα αλλα επιτρέπονται από σχετικούς νόμους στα πλαίσια της παγκοσμιοποιήσεως. Ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων πηγαίνει καλά!!!2

Και αν υπήρχε κάποια πιθανότητα να αυξήσουμε τις εξαγωγές οι απίστευτοι φόροι στα καύσιμα, στα ακίνητα και στην ενέργεια καταστρέφουν οικονομικά τους εξαγωγείς που θα πρέπει να συναγωνιστούν ισότιμα άλλες χώρες, όπου ακόμα ανθεί η δουλεία.

Με απλά λογια…
Ξηλώσαμε πόρτες και παράθυρα, πουλήσαμε τα κεραμίδια και τώρα αναρωτιώμαστε γιατί κρυώνουμε.
Φυσικά όλα έγιναν χωρίς να μας ρωτήσουν και πάντα με εντολές των ξένων αφεντικών.

Σίγμα

Μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Στο ποσό των 3.707,6 εκατ. ευρώ (4.144,9 εκατ. δολάρια) ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 έναντι 4.215,4 εκατ. ευρώ (5.712,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,0%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑ), η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 86,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.231,5 εκατ. ευρώ (2.509,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.497,9 εκατ. ευρώ (3.405,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 250,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,0%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 22.244,4 εκατ. ευρώ (24.688,8 εκατ. δολάρια) έναντι 23.699,9 εκατ. ευρώ (32.381,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 356,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε σε 1.476,1 εκατ. ευρώ (1.635,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.717,5 εκατ. ευρώ (2.307,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 336,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,6%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 12.998,6 εκατ. ευρώ (14.525,5 εκατ. δολάρια) έναντι 13.242,4 εκατ. ευρώ (18.200,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.108,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθε σε 9.245,8 εκατ. ευρώ (10.163,3 εκατ. δολάρια) έναντι 10.457,5 εκατ. ευρώ (14.181,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 751,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,1%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 3.707,6 εκατ. ευρώ (4.144,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.215,4 εκατ. ευρώ (5.712,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 86,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.231,5 εκατ. ευρώ (2.509,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.497,9 εκατ. ευρώ (3.405,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 250,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,0%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 22.244,4 εκατ. ευρώ (24.688,8 εκατ. δολάρια) έναντι 23.699,9 εκατ. ευρώ (32.381,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 356,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε σε 1.476,1 εκατ. ευρώ (1.635,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.717,5 εκατ. ευρώ (2.307,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,1%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 336,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,6%.

πηγή

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply