Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ

Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ«…Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους. Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής: εάν πρόκειται για περίπτωση βαρειάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 32%. Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία…»

ΟΑΕΕ: μειώνονται τα ποσοστά χορηγήσεως συντάξεων αναπηρίας

Στο 40% από 50%, που ίσχυε μέχρι πρότινος, μειώνεται το ποσοστό προϋπάρχουσας αναπηρίας με βάση το οποίο μπορεί ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ να θεωρηθεί ανάπηρος. Διευκρινίσεις για το θέμα παρέχει εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής του Οργανισμού, Τάσος Πετρόπουλος, αναφέροντας ότι, βάσει του προσφάσφατου νόμου (4331/2015), ένας ασφαλισμένος μπορεί να θεωρηθεί ανάπηρος, ακόμα και αν η αναπηρία έχει προηγηθεί της ασφαλίσεώς του, αρκεί το ποσοστό της «μεταγενέστερης της ασφαλίσεως αναπηρίας να φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας». Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση του Οργανισμού βελτιώνει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το όριο, αφού έως τώρα ίσχυε το 50%, ενώ από εδώ και στο εξής θα ισχύει το 40%. Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους. Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής: εάν πρόκειται για περίπτωση βαρειάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 32%. Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής παραδείγματα προσδιορισμού της αναπηρίας:
α) Έστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 85% (βαθμίδα αναπηρίας 80%) με ποσοστό επιδεινώσεως 50%, σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδεινώσεως είναι μεγαλύτερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (32%), επομένως ο ασφαλισμένος πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας (βαρειά αναπηρία).
β) Εστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 70% (βαθμίδα αναπηρίας 67%) με ποσοστό επιδεινώσεως 20%, σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδεινώσεως είναι μικρότερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (27%), επομένως ο ασφαλισμένος δεν πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας για συνταξιοδότηση με 67%.
γ) Ωστόσο, το ποσοστό επιδεινώσεως υπερκαλύπτει το 40% της μερικής αναπηρίας (20%), επομένως ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικά ανάπηρος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην βαθμίδα της μερικής αναπηρίας.

καθημερινή

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply