Κάποτε στὴν Δύση…


Φωτογραφία τραβηγμένη ἀπὸ τὸν Edward S. Curtis, τὸ 1905.
Εἰκονίζεται ὁ Red Hawk τῆς φυλῆς Oglala Sioux..

Χλόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply