Γιὰ νὰ μᾶς δανείσουν ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ …Κοσσυφοπέδιον!!!

 Γιὰ νὰ μᾶς δανείσουν ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ ...Κοσσυφοπέδιον!!!«…Η Ελλάδα στο πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας που έλαβε από τους διεθνείς πιστωτές είχε ως προϋπόθεση την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου….»

Σκόπια: «Η κυβέρνηση να εκμεταλλευθεί την κατάσταση της Ελλάδας στο ζήτημα του ονόματος»

«Είναι ανάγκη η κυβέρνηση να εκμεταλλευθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, και να παρουσιάσει το πρόβλημα του ονόματος στην διεθνή κοινότητα, συντάσσοντάς το, με το πρόβλημα της αναγνωρίσεως του Κοσσυφοπεδίου», γράφει η σκοπιανή εφημερίδα «Βέτσερ».

Αναλυτές της πΓΔΜ, καθώς και διπλωμάτες της χώρας αυτής, ισχυρίζονται ότι πρέπει η κυβέρνηση τώρα, να προσπαθήσει να αποδείξει προς την διεθνή κοινότητα ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι για την αλλαγή της ελληνικής πολιτικής στο ζήτημα του ονόματος.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας που έλαβε από τους διεθνείς πιστωτές είχε ως προϋπόθεση την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου

πηγή

Κατάλαβες τώρα ποιοι αποφασίζουν για κάθε πτυχή της εσωτερικής κι εξωτερικής πολιτικής της …«υπερήφανης Ελλάδος»;

Σίγμα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply