Ἡ …«δημοσιογραφία» (ΠΑΝΤΑ πιστή) στὴν ὑπηρεσία τῶν πολυεθνικῶν!!!

Η …«δημοσιογραφία» (λέει) στην υπηρεσία των πολυεθνικών!!!
Δεν χρειάζονται πολλά οι …«δημοσιογράφοι»!!!
Λίγο …λαδωματάκι μόνον!!!

Ἡ ...«δημοσιογραφία» (ΠΑΝΤΑ πιστή) στὴν ὑπηρεσία τῶν πολυεθνικῶν!!!1

 

Ἡ ...«δημοσιογραφία» (ΠΑΝΤΑ πιστή) στὴν ὑπηρεσία τῶν πολυεθνικῶν!!!2Ἡ ...«δημοσιογραφία» (ΠΑΝΤΑ πιστή) στὴν ὑπηρεσία τῶν πολυεθνικῶν!!!4 Ἡ ...«δημοσιογραφία» (ΠΑΝΤΑ πιστή) στὴν ὑπηρεσία τῶν πολυεθνικῶν!!!3

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply