Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν …«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ …«ἀγνά» παγωτά!!!

Οι πολυεθνκές ύαινες πρέπει να ξόδεψαν πολλά λεφτά στους πράκτορες, που παρίσταναν τους αριστερούς συνδικαλιστές, οι οποίοι σφράγιζαν, με το έτσι-θέλω, τα εργοστάσια, υποχρεώνοντας τους εργαζομένους σε απεργία παρά την θέλησή τους.

Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!3

Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!1 Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!! Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!8 Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!4 Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!5

Έρχονται τώρα οι επικυρίαρχοι να μας πουλήσουν …«Ελληνικό» γιαούρτι και …«αγνά» αμερικανικά παγωτά …φουλ στα μεταλλαγμένα υλικά.

Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!6 Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!7 Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ...«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ ...«ἀγνά» παγωτά!!!2

Σίγμα

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply