Ἐκλογὲς ἔρχονται… Εὐκαιρία νὰ γελάσουμε…!!!

Ἐκλογὲς ἔρχονται... Εὐκαιρία νὰ γελάσουμε...!!!4Γιατί νά γελάσουμε;
Μὰ διότι ΑΛΛΟΙ, μέσῳ λίστας, ἐπιλέγουν τὸ ποιοὶ «φωστῆρες» θὰ μᾶς …«κυβερνήσουν», ὡς …τοποτηρητὲς τῶν τοκογλύφων.
Ἐμεῖς οὔτε λόγο ἔχουμε σὲ ὅλο αὐτό, ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ἐκφέρουμε τὸν παραμικρὸ …ψίθυρο, τὸ λιγότερο ποὺ θὰ ὑποστοῦμε εἶναι τὰ …«καλὰ τῆς δημοκρατίας» τους.

Καὶ μάλιστα πρέπει νὰ γελάσουμε μὲ τὴν …καρδιά μας!
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ποιοὶ μετέχουν στὶς λίστες τους, ἄς συνειδητοποιήσουμε, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πόσο κακοστημένη παράστασις εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπουμε.

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, σκηνοθέτες, ἠθοποιοί… Μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα παιδιὰ κι ἐγγόνια βουλευτῶν.
Νὰ μὴν χαλάσουν τὴν δεδοκιμασμένη τους συνταγή…
Καὶ φυσικὰ νὰ μὴν ἀποκλεισθοῦν οἱ βενιζελικοὶ ἀπόγονοι.

Ἐκλογὲς ἔρχονται... Εὐκαιρία νὰ γελάσουμε...!!!1

ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ οἱ …βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Μετακινήσεις τῶν μὲν στοὺς δὲ ἀποδεικνύουν, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πὼς ἡ προβιὰ ποὺ φόρεσαν μπορεῖ νὰ ἀλλάζῃ χρώματα, μὰ δὲν ἀλλάζει τὸ εἶδος τους. Στρατευμένα κομματόσκυλα παραμένουν κατὰ βάθος.
Καὶ πάντα οἱ ἴδιες οἰκογένειες ἀπὸ πίσω, πρὸ κειμένου νὰ τὰ κρατοῦν καλὰ δεμένα στὰ μαντριά τους…

Ἔως καὶ τὸν Λαλιώτη ἐπιστρατεύει, κατὰ πῶς λέγεται, τὸ μΠατΣοΚ!!!
Φαντασθεῖτε …ἀπελπισία ποὺ τὴν ἔχουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανεμφανίσουν τὸν καλὰ προστατευμένο καὶ κρυμένο Λαλιώτη τους!!!

Παντοῦ ὑπάρχουν σκάνδαλα ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ πέρασε ὁ Λαλιώτης!!!

Ὁ …«ἐθνικὸς ἥρως» Λαλιώτης!!!

Ἄφησε ἔργα ὁ Λαλιώτης…

Τώρα θυμήθηκαν τόν Λαλιώτη;

Ὁ Λαλιώτης, ἡ φτωχολογιὰ καὶ τὰ μυστήρια!

Μὰς παίρνουν καὶ τὴν Ἐγνατία ὁδό!

Ἡ σκανδαλώδης σύμβασις γιά τήν γέφυρα Ῥίου – Ἀντιρρίου

«Τὸ αὐγὸ τοῦ ΣοσιαΛΗστῆ»

Γέφυρα Ῥίου-Ἀντιρρίου καὶ κινεζικές γέφυρες!

Ὅλα τὰ κομματόσκυλα τῆς ΔΗΜΑΡ χώθηκαν στὸ ἀνύπαρκτον μΠατΣοΚ, τῆς συνταξιούχου Φωφάρας, καὶ ὅσα δὲν πρόλαβαν ἐστράφησαν πρὸς «ποτάμι» μεριά. Ἔχουν δόσει τὰ διαπιστευτήριά τους ἤδη καὶ ἐνεκρίθησαν… Νὰ μὴν μείνουν ἔξω ἀπὸ τὸ φαγοπότι…
Ὁ τΣύριζα, τὸ νῦν μΠατΣοΚ, ἀφήνει τὸν Μητρόπουλο ἔξω ἀπὸ ἐκλόγιμες θέσεις, διότι τώρα ἀνεκάλυψε πὼς δὲν ἔχει …παραγραφεῖ ἡ …μὴ τακτοποίησις τῶν ὀφειλῶν του. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔρχεται κι αὐτὸς γιὰ νὰ μᾶς …ξανασώσῃ ἀπὸ …ἐμᾶς, διότι ἐμεῖς δὲν γνωρίζουμε τὸ καλό μας. Αὐτοὶ τὸ γνωρίζουν καλλίτερα.
Ἡ ΝουΔουΛάρα μαζεύει τὰ ἀμάζευτα ἀλλὰ δὲν μαζεύονται… Ὅλα τὰ δικά της κομματόσκυλα συσστρατεύονται ἐπίσης γιὰ νὰ μᾶς …«ξανασώσουν» ἀπὸ ἐμᾶς… Αὐτοὶ ξέρουν καλλίτερα λέμε!!
Στὸν ποτάμι ἄς μὴν ἀναφερθοῦμε. Ὅλα τὰ …«ἄστεγα» ἐκεῖ καταλήγουν.
Καὶ φυσικὰ τὰ καμμενικὰ κατάλοιπα σπεύδουν νὰ …χωθοῦν ἀλλοῦ σιγὰ σιγά, ἐφ΄ ὅσον δὲν προβλέπεται νὰ τοὺς ἀφήσῆ χῶρο ὁ Λεβέντης ποὺ ἐπίσης ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ!!Ἐκλογὲς ἔρχονται... Εὐκαιρία νὰ γελάσουμε...!!!2

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;

Λεβέντης καί Cohn-Benditt ἔχουν ἴδιες ἀνησυχίες;

Κι ἐμεῖς; Τί;
Παρατηροῦμε σκέτο ἤ κάνουμε κάτι περισσότερο;
Παρατηροῦμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς κάτι ἀπὸ τὰ ὅσα μεθοδεύουν εἰς βάρος μας.
Οἱ ὑπογραφές τους δὲν ἰσχύουν καὶ τὸ γνωρίζουν.
Οἱ συμφωνίες τους εἶναι κουρελόχαρτα καὶ μόνος τους καϋμὸς νὰ μᾶς …«πείσουν» πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ …ἰσχύσουν, ἐὰν κάποτε, μὲ κάποιον τρόπο, σὲ μίαν ἄλλην ζωή, μὲ πολλὲς σάλτσες καὶ καρικεύματα, θὰ συμφωνούσαμε στὸ νὰ μᾶς …ἀποτελειώσουν.
Γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς, νομιμοποίησις δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξῃ στὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τους» κι ἔτσι, θέλουν δὲν θέλουν, θὰ ἀκροβατοῦν διαρκῶς ἀνάμεσα στὶς ἐξαγγελίες τους, στὶς ἄνευ δεσμεύσεων ὑποσχέσεις τους καὶ στὸν τρόμο τους, γιὰ τὸ ἐὰν θὰ καταφέρουν νὰ ἐπιβιώσουν μετὰ ἀπὸ τὰ ἀπολύτως συνειδητὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος μας.

Ἄς γελάσουμε λοιπόν, ὅσο μποροῦμε.
Δὲν ἔχουν  σημασία τὰ ὅσα φαίνονται.
Αὐτὰ ποὺ πράγματι ἰσχύουν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αὐτὰ ποὺ μᾶς δείχνουν.
Κι αὐτὰ ποὺ πράγματι ἰσχύουν εἶναι πολὺ ὄμορφα, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ἐν τελῶς.
Μικρὸ δεῖγμα τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἡ τόση κινητικότης στὸ νὰ μᾶς …«πείσουν» γιὰ τὴν νομιμοφροσύνη τους, μὲ τὴν ταὐτόχρονη διάλυσιν κάθε κομματικοῦ παραμαγαζίου τους..
Κι ἀκόμη μόνον τὴν ἀρχὴ εἴδαμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ ἐννοῶ τὸ «εὐκαιρία νὰ γελάσουμε!!! Ὅλοι τους γνωρίζουν πὼς στὸ τέλος ΔΕΝ θὰ πληρώσουμε κάτι… Ἁπλῶς τὸ …παίζουν κι αὐτοί, μήπως καὶ …γλυτώσουν!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply