Ἐπιβεβαιωμένες καταστάσεις ποὺ δὲν μᾶς τιμοῦν.

Greece flag.

 1. Ἡ χώρα μας βρίσκεται σὲ ἀθλία οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση, ἐπαιτείας μάλιστα.
 2. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ μας δὲν δίνει δεκάρα γιὰ τὸ ἐὰν ἡ  ἡ Θρᾴκη αὔριο τὸ πρωΐ θὰ ἀνήκη σὲ ἄλλο κράτος.
 3. Ὅλοι εἶναι σίγουροι ὅτι ἀνάπτυξις δὲν θὰ ὑπάρξη ΠΟΤΕ, γιὰ τοὺς κυρίους λόγους ὅτι:

  -πρῶτον δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν ποπὲ οἱ προϋποθέσεις, λόγῳ δομῶν καὶ γραφειοκρατίας, ἀλλὰ καὶ
  -διότι …βαριόμαστε νὰ κάνουμε κάτι γιὰ αὐτό!!!

 4. Τὸ «ὑλικό» μας (κόσμος μας ἀπὸ 30 ἔως 45) ἔχει τρομερὲς ἐλλείψεις σὲ δεξιότητες καὶ γνώσεις, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη καὶ ἂν ὑπάρξουν δουλειές, νὰ μὴν μπορέσουν νὰ ἐργασθοῦν. Κι ἐδῶ δὲν κάνει κάποιος κάτι, γιατὶ θέλει προσπάθεια!!!
 5. Μεγάλο ποσοστὸ τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ πράγματα ἄσχετα, ὅπως γιᾶ παράδειγμα, τὸ «ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ καλλίτερος σύντροφος» ἤ τὸ «πῶς θὰ χάσουν κιλά», γιὰ νὰ κάνουν μόστρα στὴν παραλία.
 6.  Ὅλοι θέλουν νὰ λυθοῦν τὰ τῆς κρίσεως θέματα, ἀρκεῖ νὰ μὴν θιγῇ ἡ ξεκούρασίς τους, ἀναγνωρίζοντας βέβαια ὅτι ἔχουν καὶ πρόβλημα ἀσθενοῦς θελήσεως.
 7. Τρεῖς στοὺς δέκα θὰ συμφωνοῦσαν νὰ δίναμε τὴν Ῥόδο καὶ τὴν Κῶ στοὺς Τούρκους, ἀρκεῖ τὰ πράγματα νᾶ ξαναγίνονταν ὅπως τὸ 1980.
 8. Ἐὰν αὔριο τὸ πρωΐ γινόταν ἐπιστράτευσις οἱ μόνοι ποὺ θὰ παρουσιάζοντο θὰ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ σήμερα λοιδωροῦνται καὶ κατηγοροῦνται ἀπὸ τοὺς πάντες… (Ἄν τὲ καὶ κάποιος, ξεχασμένος, νεοδημοκράτης…)
  …………………

Ὁ τελευταῖος παρακαλῶ ἄς κλείσῃ τὴν πόρτα, ἐὰν βέβαια ὑπάρχῃ…

Δημοσθένης Λαμπρινός

φωτογραφία

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply