Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;

Μὰ ἐὰν αὐτοὶ εἶναι τόσο ἠλίθιοι, ἐμεῖς πόσο περισσότερο ἠλίθιοι εἴμαστε;;

Βγαίνει ὁ ποτάμης καὶ προσφέρει δωράκια σὲ παιδάκια προσφύγων.
Τί δωράκια τούς προσέφερε;

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;1

Αὐτὰ ποὺ μποροῦσε ὁ πανηλίθιος μόνον νὰ ἀντιληφθῇ, ὡς χρήσιμα.
Μόνον ποὺ ἦταν χρήσιμα …ἐχθές!
Ἐκτὸς ἐὰν ὑπονοῇ πὼς θὰ τοὺς στείλη πίσω …κολυμπώντας!!!
Μὰ δὲν βαριέστε…
Ὅλο καὶ κάποιοι θὰ τὸ ψηφίσουν κι αὐτὸ τὸ …τίποτα!!!

Βγαίνει ὁ …«ἀνθρωπιστής» ἀλέξης καὶ …θρηνεῖ  γιὰ τὸ παιδάκι ποὺ …ἔπνιξαν οἱ δουλέμποροι.
Γιὰ τὴν Γάζα καὶ τὰ ἐκεῖ χιλιάδες παιδάκια, ποὺ γενοκτόνησαν οἱ σύμμαχοί του, σκασμός.
Οὔτε γιὰ τὰ νεκρὰ παιδιὰ τοῦ Ἰράκ! Οὔτε γιὰ τὴν Συρία…
Νὰ φανῇ ἡ …θλίψις του, ὅπως καὶ ἡ …θλίψις τῆς μέρκελ, μὰ καὶ ὅλων τῶν …«ἡγετῶν» τοῦ μεγέθους τους γιὰ ἕνα καὶ μόνον παιδάκι!!!

Δέν βαριέστε ὅμως;  Πάλι κάποιοι θὰ βρεθοῦν νὰ τὸν ψηφίσουν κι αὐτόν…
Εἴπαμε… πάντα ὑπάρχουν συνειδητῶς δεδηλωμένοι ὑπήκοοι!!!

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;4

Βγαίνει τῷ καμμένῳ τῶ ἐγκεφάλῳ νὰ μᾶς διαφημισθῇ γιὰ τὶς ἐκλογές…
Κι ἐκεῖ τὰ εἴδαμε …ὅλα!!!

Μὰ δὲν βαριέστε…
Πάλι κάποιοι θὰ τὸν ψηφίσουν κι αὐτόν…

Βγῆκε κι ὁ Λεβέντης γιὰ νὰ μᾶς …«σώσῃ», μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς παραπάνω…
Τί μανία εἶναι αὐτή πιά;
Πόσο περισσότερο …«σώσιμο» νά ἀντέξουμε;

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;3 Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;2

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 408 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκλογὲς ἔρχονται… Εὐκαιρία νὰ γελάσουμε…!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply