Ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ μᾶς πουλήσουν …«ἑλληνικό» γιαούρτι καὶ …«ἀγνά» παγωτά!!!

Οι πολυεθνκές ύαινες πρέπει να ξόδεψαν πολλά λεφτά στους πράκτορες, που παρίσταναν τους αριστερούς συνδικαλιστές, οι οποίοι σφράγιζαν, με το έτσι-θέλω, τα εργοστάσια, υποχρεώνοντας τους εργαζομένους σε απεργία παρά την θέλησή τους.

Συνέχεια

Ὅπου «ἐπενδύουν» οἱ πολυεθνικές, ἀπὸ πίσω εἶναι τὸ ΠΑΜΕ!

Τὸ ΠΑΜΕ φροντίζει μεθοδικὰ νὰ καταστραφοῦν οἱ ντόπιες βιομηχανίες, μὲ πρόσχημα κάποιες καθυστερήσεις πληρωμῶν.
Πράκτορες ποὺ παριστάνουν τοὺς ἐργαζομένους, κάνουν κατάληψη, ἀπαγορεύουν στοὺς ἐργαζομένους νὰ πᾷν στὶς δουλειές τους, ἐμφανίζοντας εἰκονικοὺς ἀριθμοὺς ἀπεργῶν (διὰ τῆς βίας) …κι ὅταν μέσα στὲν ἐπίθεση ποὺ δέχονται οἱ ἐπιχειρήσεις, ἀπὸ τὶς ὕαινες τῆς τοκογλυφίας …προστεθοῦν οἱι καταστροφικὲς δράσεις τῶν πρακτόρων τοῦ ΠΑΜΕ… Συνέχεια

Τώρα πιά καταστρέφονται ἤ ἀναπτύσσονται οἱ πολυεθνικές;

Κι ἐνῷ ἡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πασκίζει νᾶ δημιουργήσῃ θετικὴ εἰκόνα γιὰ τοὺς εἰσβολεῖς, τὰ τραγικὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα τὰ ἀφήνει γιὰ τὸ …τέλος τοῦ ἄρθρου.
Παρουσιάζει ὡς ἐπιτυχία τὸ ὅ,τι οἱ ἐτήσιες ζημίες τῆς DANONE ἐμειώθησαν (!) σὲ μόλις 20.000.000 εὐρῶ!!
Ἡ ἑβραϊκῶν συμφερόντων DANONE …χάνει 20 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἐτησίως στὴν Ἑλληνικὴ ἀγορὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Συνέχεια