Ἡ …ἄλλη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης».

Ἡ ἄλλη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης», ποὺ ἔμεινε στὴν Σαμοθράκη.

Ἄγαλμα Νίκης, ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα γωνιακὰ ἀκρωτήρια τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ.

Ἡ ...ἄλλη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης».

Ἡ Νίκη φορᾶ χιτῶνα, ἱμάτιο καὶ μαλακὰ δερμάτινα ὑποδήματα.
Εἶχε τὸ δεκὶ χέρι ὑψωμένο ἐνῶ στὸ ἀριστερὸ θὰ κρατοῦσε σπονδικὴ φιάλη.

Τὸ ἄγαλμα κατεστράφη τὸν 1ο π.Χ αἱ. καὶ ἀντεκατεστάθη ἀπὸ ἔνα παρόμοιο, ποὺ σήμερα εὑρίσκεται στὴν Βιέννη.
Τὰ κομμάτια τοῦ κατεστραμμένου ἀγάλματος, ποὺ παρουσιάζεται ἐδῶ, εὑρέθησαν τὸ 1949 θαμμένα κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ θεμελίου τοῦ Ἱεροῦ.

Νεφέλη Ὠκεανὶς

Leave a Reply