Ἡ Greenpeace ΔΕΝ χωρᾶ στὴν Ἰνδία ἐπεὶ δὴ εἶναι γεμάτη …πράκτορες!!!

Ἡ Ἰνδία διέκοψε τὴν ἄδεια λειτουργίας τῆς Greenpisssss καὶ τῆς ἔδωσε προθεσμία 30 ἡμερῶν γιὰ νὰ κλείσῃ.Ἡ Greanpeace ΔΕΝ χωρᾶ στὴν Ἰνδία ἐπεὶ δὴ εἶναι γεμάτη ...πράκτορες!!!1
Γιὰ οἰκονομικὴ ἀπάτη καὶ  παραποίηση δεδομένων…

Ἰμπραὴμ κᾶνε δράση…

Ἡ Ἰνδικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ἡ ἀντίστοιχη δική μας Ε.Υ.Π.) ἰσχυρίζεται πὼς ἡ Greenpeace θέτει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας.

Greenpeace activists form a chain by interlinking their hands to blockade the headquarters of India's Tata group in Mumbai

Πρακτοράκια οἱ τῆς Greenpiss…
Στοχεύουν (κι αὐτοί) τὴν οἰκονομικὴ …ἀνάπτυξη!!!

India spy agency says Greenpeace endangers economic security

Τὸ χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply